kretslopet-bladlogo-387-90

Tre tiltalt etter Revac-brannen

Brann hos RevacStore mengder vann og skum ble brukt for å slukke brannen i EE-avfallet hos Revac. Foto Vestfold interkommunale brannvesen.Økokrim har tiltalt daglig leder i Revac AS og to av styremedlemmene etter brannen ved anlegget på Linnestad i Re kommune sommeren 2014. Vann fra slukkingen av brannen rant ut i Aulivassdraget og resulterte i omfattende fiskedød.

De tre er tiltalt etter Forurensningsloven § 78 for å ha overtrådt vilkårene i Revac sin tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold. Konkret går dette på at de besluttet å lagre inntil 2000 tonn EE-avfall i påvente av at et nytt behandlingsanlegg skulle stå ferdig, mens tillatelsen forutsetter fortløpende behandling av avfallet.
Da brannen oppsto 21. juli 2014 var 1250 tonn EE-avfall lagret i en haug, ifølge tiltalebeslutningen. Rundt 140 tonn av dette brant opp og resulterte i utslipp til luft av tungmetaller og organiske miljøgifter som PAH, bromerte flammehemmere og PCB. I tillegg resulterte altså slukkingen i avrenning av skum og vann til Aulivassdraget, noe som ifølge tiltalen resulterte i at det måtte plukkes opp 1560 kg død fisk og en sterk reduksjon av tre årsklasser sjøørret i et av Vestfolds beste sjøørretvassdrag.
Saken er berammet til 31. oktober i Nordre Vestfold tingrett og det er satt av to og en halv uke til behandlingen.