kretslopet-bladlogo-387-90

Fortsatt mange avvik

Henning Göhtesen Henning Götheson i Miljødirektoratet måtte konstatere at de også under fjorårets tilsynsaksjon fant avvik hos flertallet av aktørene som tar imot farlig avfall.Miljødirektoratet gjennomførte i fjor 33 tilsyn hos behandlere av farlig avfall. Og fant fortsatt avvik hos flertallet av disse, men ifølge sjefsingeniør Henrik Göthesen i direktoratets industriutslippsseksjon er andelen alvorlige brudd lavere enn tidligere.

Resultatene ble presentert på et seminar for anlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet som ble arrangert på Helsfyr før ferien. Og søylediagrammene Götheson presenterte her viste bare marginal forbedring fra aksjonen i 2013. Fortsatt fant man avvik knyttet til lagringen av det farlige avfallet ved 70% av tilsynene, akkurat som sist. Både for internkontroll og utslippskontroll var avviksandelen 60%, mens 50% hadde avvik knyttet til videreleveringen av avfallet. Det siste er faktisk klart dårligere enn i 2013, og det er gjerne deklarering og dokumentasjon på at mottakeren har tillatelse som ikke er tilfredsstillende.

Götheson mente likevel at utviklingen i bransjen er mer positiv enn disse tallene tyder på, selv om det er langt igjen. – Nå er avviket gjerne knyttet til mangelfull internkontroll, mens den før ofte var manglende. Vi graver vel også litt dypere nå og fokuserer mer på kompetanse, sa han. – Tilsynene er en lovlighetskontroll og rapporteringsformen er avvik og anmerkninger. Vi ser også veldig mye bra, men det står det lite om i rapportene. Men vi prøver å formidle det over bordet når vi er ute hos anleggene, sa Götheson.

Han sa videre at Miljødirektoratet hadde funnet det han karakteriserte som alvorlige brudd hos fem virksomheter, fire av disse er fortsatt under oppfølging. I tillegg er det ilagt en rekke tvangsmulkter.