kretslopet-bladlogo-387-90

Hvilket omdømme vil dere ha?

Tor NorbyeTor Norbye fra Interforum vil intervjue virksomheter som steller med farlig avfall for å kartlegge hvordan bransjen vil bli oppfattet utad.Farlig avfallskonferansen ble i år avsluttet med presentasjon av den såkalte omdømmekampanjen. Første steg er at Tor Norbye fra Interforum kartlegger hvilket omdømme bransjen egentlig ønsker seg.

– Omdømme skapes av forventninger og erfaringer, det er summen av alt det dere har sagt og gjort. Og omdømme er viktig, det avgjør hvilken håndtering dere får hos politikere og myndigheter, det avgjør også om barna mine finner det interessant å jobbe i bransjen deres. Men vi må sette et mål for kampanjen. Er det at dere skal bli så attraktive at alle landets kommuner vil sloss for å få et nytt deponi for farlig avfall til seg, spurte Norbye.

Og bransjen skal få anledning til å svare. I løpet av kort tid vil bedriftene i bransjen bli spurt om de vil være med å definere denne omdømmeplattformen, som Norbye kalte det. Av de som sier seg interessert vil 15 bli plukket ut til intervjuer. – Fristen til å melde seg er 27. september og utvelgelsen vil skje i NFFAs styremøte 3. oktober.
Resultatet av dette arbeidet vil bli presentert på NFFAs årsmøte på nyåret, da vil det også bli bestemt om man ønsker å gå videre med gjennomføringen av en slik kampanje. Vi sparker dette arbeidet i gang, det er opp til dere å forvalte det videre, sa Norbye.
For foreløpig er det bare denne såkalte forstudien som er besluttet gjennomført. Den er finansiert med «noen hundre tusen», kunne Arne Borgersen fra Innovasjon Norge fortelle Kretsløpet.