kretslopet-bladlogo-387-90

Revac-dommen ankes

berger morten hugoAdvokat Morten Hugo Berger sier alle de tre domfelte har anket dommen.Vestfold Tingrett avsa en streng dom mot Revac og de tre tiltalte etter brannen i det lagrede EE-avfallet sommeren 2014. Retten konkluderte med 90 dagers ubetinget fengsel for Anders Aas og 60 dager for de to medeierne, de tre utgjorde også ledelsen i bedriften. Advokat Morten Hugo Berger sier til Kretsløpet at alle tre har anket dommen.

Dommen var mildere enn Økokrims påstand, som var på hhv 120 og 90 dagers ubetinget fengsel. Men i tillegg ble Revac idømt en foretaksbot på 2,8 millioner kroner samt 200 000 kroner i saksomkostninger. Retten fant at lagringen av EE-avfallet var i strid med Forurensningsloven og bedriftens forurensningstillatelse, som krevde at avfallet skulle behandles fortløpende.

Berger, som er forsvarer for Anders Aas, ser det annerledes: – Vi mener dommen er feilaktig på en rekke punkter og anken vil bli begrunnet i et prosesskrift. Det viktigste er at vi mener det ikke foreligger noe brudd på bedriftens tillatelse og dermed heller ikke noe straffeansvar, sier Berger til Kretsløpet.

Les adskillig mer i Kretsløpets papirutgave nr 2-2017