kretslopet-bladlogo-387-90

Støre sier nei til deponi i Brevik

Jonas Gahr StøreStøres uttalelse om at det ikke blir deponi i Brevik dersom det blir regjeringsskifte har skapt kraftige reaksjoner. Foto: Arbeiderpartiet.Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje, sa Jonas Gahr Støre til NRK Telemark onsdag.

Arbeiderpartiet vil heller utarbeide en nasjonal strategi for å håndtere farlig avfall, og vil jobbe målbevisst for å få ned avfallsmengden. – Der vil vi gjøre en helhetlig vurdering av behovet for deponi i Norge, både spørsmålet om avfall, gjenbruk samt deponi, sa Støre i intervjuet, som har avstedkommet kraftige reaksjoner.
En av de mest oppgitte er Bellonas leder Frederic Hauge. Han mener Støres garanti er alvorlig og fullstendig useriøs: – Dette er dramatisk fordi Norge kommer til å stå uten forsvarlig behandling. Det blir ikke mindre avfall av en ny utredning. Det finnes overhode ikke andre alternativer. Dette er så populistisk som jeg aldri har sett i norsk politikk tidligere. Vi kan diskutere hvordan, men ikke om vi trenger et deponi. Så lenge vi trenger et deponi er gruvene i Brevik det beste stedet, sier Hauge til NRK.
Heller ikke Støres partifelle, tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, er enig med partilederen: – Brevik er ut i fra alle faglige bedømminger et ideelt sted. Jeg vet ikke andre steder med bedre muligheter. Hvis det nå skal komme ytterligere utredninger, risikerer vi at et nytt anlegg ikke står klar når Langøya er full. Da kan vi få tilstander hvor gift blir liggende rundt omkring i påvente av lagring. Det har vi ingen gode erfaringer med, sier Berntsen til VG. Han var med da dagens deponi etter mange runder havnet på Langøya. – Min erfaring er at det uansett hvilket sted man velger, så vil det være sirkus og stor lokal motstand. Vi så det flere steder og vi ser det nå i Brevik. Du får gi beskjed til Støre om at han kan ringe meg, hvis han trenger råd, sier Berntsen.
Også fra industrihold er reaksjonene sterke. – Dette er en dramatisk dum uttalelse fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det er nesten ikke til å tro: Støre undergraver hele planprosessen for et fremtidig avfallsdeponi, som Norge er nødt til å etablere. Det er igangsatt en uavhengig konsekvensutredning av de to aktuelle stedene, Brevik og Rausand i Møre og Romsdal. Når han nå verner Brevik før prosessen er ferdig, undergraver han hele arbeidet og setter flere tusen industriarbeidsplasser i fare, sier leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen til VG.
En som er noe mer forsiktig i sine uttalelser er NOAHs direktør Carl Hartmann. – Vi konstaterer at det pågår en debatt, men har ikke tenkt å ta del i den, sier han til Kretsløpet.