kretslopet-bladlogo-387-90

– Vi skal ikke gjenvinne alt!

Olaf Brastad AKOlaf Brastad i Bellona tok et oppgjør med de som han mener har misforstått den sirkulære økonomibevegelsen og som tror at det i framtida ikke vil genereres farlig avfall.– En hver vekkelse som går over landet skal gi grobunn for en grunnleggende skepsis. Vekkelsen om en sirkulær økonomi har det i seg at den har en naiv forestilling om materialenes fleksibilitet.

Slik startet Bellonas Olaf Brastad sitt innlegg på Farlig avfallskonferansen i Stavanger. Han tok et kraftig oppgjør med mange politikeres tilnærming til den sirkulære økonomien.
– Vi har hatt en fantastisk utvikling i løpet av de siste 30 årene når det gjelder å redusere utslipp og få farlig avfall ut av kretsløpet, men nå er jeg oppriktig redd for at de materialnaive skal overta makta og budskapet, sa han. Han viste til Jonas Gahr Støres besøk i Grenland rett i forkant av Stortingsvalget hvor Gahr Støre bedyret at det ikke skal komme noe farlig avfallsdeponi på noe sted hvis ikke innbyggerne vil ha det. Han ramset også opp Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland som hevder at framtida er å gjenvinne og Senterpartiets Marit Arnstad som heller ikke vil etablere deponi der innbyggerne ikke vil ha det.

Brastad understreket at avfall er mer enn husholdningenes sammenbrettede melkekartonger.
– En bil har en gjennomsnittlig levetid på 19 år, et nybygd hus skal kanskje stå i 100 år, og renoveres om 20. Mye av de materialene som brukes i dag er faktisk ikke materialgjenvinnbare. Og i en verden hvor alt skal bli lettere og mer funksjonelt, har vi ikke oversikt over hvilke kjemikalier og forbindelser som blir framtidas farlige avfall, argumenterte han og slo fast at miljøgiftene skal ut av kretsløpet. – Uansett hvor mye vi snakker om sirkulærøkonomi, så må det være avfallshåndteringens første bud! sa han.

Brastad mente at prosessen Miljødirektoratet har gjennomført når det gjelder å finne nye lokasjoner for uorganisk farlig avfall har vært grundig og god.
– Det som derimot er betenkelig er når ansvarlige politikere ikke setter seg inn i dette og hører på denne fagmyndigheten, men isteden fraskriver seg ansvaret og gjemmer seg bak det sirkulære økonomibegrepet. Jeg er oppriktig forbanna over at noen prøver å få fram et budskap om en virkelighet som ikke er der, og ikke er villige til å ta inn over seg at vi faktisk i uoverskuelig framtid vil ha en farlig avfallsutfordring, sa en engasjert Brastad.