kretslopet-bladlogo-387-90

NOAH gir opp i Brevik

Bjørn Rune GjelstenEtter å ha brukt 150 millioner på etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall synes Bjørn Rune Gjelsten at det nå holder.Bjørn Rune Gjelsten sier til VG at han dropper videre arbeid med å etablere deponi for uorganisk avfall i Brevik. – Staten får ta ansvaret selv. Nå har regjeringen igjen utsatt prosessen, og vi synes det er greit å si i fra at grensen er nådd, sier Gjelsten.


NOAH har i mer enn syv år arbeidet for å etablere et nytt deponi som kan overta når Langøya er fylt opp i 2022. Men den lokale motstanden i Brevik har vært stor. – Vi møter en form for motstand vi aldri har opplevd før. NOAH har ikke lykkes med å få motstanderne til å lytte til sine argumenter og få til en dialog, sier Gjelsten.

Ifølge VG har Venstre vunnet en intern dragkamp i regjeringen, som igjen utsetter Brevik-avgjørelsen. Allerede 19. mars meldte avisen at klima- og miljøminister Ola Elvestuen ville ha et ekspertutvalg til å vurdere fremtidens behandling av farlig avfall i Norge, og hvilke muligheter vi har for å redusere mengdene av slikt avfall.

Men nå har altså NOAH og Bjørn Rune Gjelsten fått nok, etter å ha brukt 150 millioner på utredninger og tester i løpet av de siste seks årene. – Det er ikke NOAH som er ansvarlig for at det skal komme ny behandlingskapasitet for farlig uorganisk avfall i landet vårt. Det er staten Norge ved regjering og Storting, fastslår Gjelsten overfor VG. – Vi har denne uken vært nødt til å sende brev til våre norske kunder om at vi ikke lenger kan garantere uavbrutt kapasitet for mottak av farlig avfall, sier NOAH-direktør Carl Hartmann.

Norcem Gjelsten gir opp planene om deponi i Norcems gruver i BrevikMen i Grenland er det glede over at Gjelsten nå kaster kortene: – Det tyder på at han har fått med seg det store engasjementet som er her nede, og at han har skjønt hvor viktig det er å respektere det som er bestemt lokalt. I Norge er det kommunestyrene som avgjør denne type saker. Derfor er det bra at han trekker seg ut, sier Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn.