kretslopet-bladlogo-387-90

Ekspertutvalg med dårlig tid

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget, som skal ledes av SIVA-direktør Ingrid Riddervold Lorange, skal gi sine råd innen 1. november 2019.

Les mer …

Nytt anlegg for radioaktivt avfall planlegges

Deponiet i Himdalen i Aurskog-Høland er i dag eneste lager og deponi for radioaktivt avfall her i landet. Det vil være fullt rundt 2035 og myndighetene har derfor satt i gang en prosess for å etablere et nytt deponi.

Les mer …

– Brevik er egnet og Raudsand er urealistisk


Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet vurdert og sammenlignet det som foreligger av utredninger for de to alternativene for etablering av nytt deponi for farlig uorganisk avfall. Den vurderingen går klart i Breviks favør.

Les mer …

Elvestuen møtte deponimotstandere i Brevik

17. oktober gikk fristen for å sende inn høringsuttalelser til konsekvensutredningen av deponi i Brevik ut. Dagen etter reiste klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Brevik for å møte innbyggerne.

Les mer …

Deponi for farlig avfall i Brevik skal konsekvensutredes

Midt i fellesferien kom beskjeden fra Klima- og miljødepartementet om at planprogrammet for et mulig deponi for farlig avfall i Dalen gruve i Brevik er fastsatt. Planprogrammet skal ligge til grunn for konsekvensutredningen og denne skal være ferdig allerede i løpet av august.

Les mer …

NOAH gir opp i Brevik

Bjørn Rune Gjelsten sier til VG at han dropper videre arbeid med å etablere deponi for uorganisk avfall i Brevik. – Staten får ta ansvaret selv. Nå har regjeringen igjen utsatt prosessen, og vi synes det er greit å si i fra at grensen er nådd, sier Gjelsten.

Les mer …

Ny runde for kvikksølvubåten

Et vedtak er gyldig kun til et nytt vedtak opphever det. I oktober 2018 bestemte regjeringen at ubåtvraket på havbunnen utenfor Fedje skulle bli liggende der, og tildekkes av masser for å hindre forurensning. Nå skal heving på nytt vurderes.

Les mer …

Konsekvensutredning ut på høring

NOAH har ferdigstilt sin konsekvensutredning av deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, og Klima- og miljødepartementet har lagt den ut på høring. Ikke uventet konkluderer utredningen med at Dalen gruve egner seg som deponi.

Les mer …

Pål Mikkelsen skal lede nyopprettet etat

Det er ikke hver dag det opprettes en ny statlig etat her i landet. Men regjeringen vedtok i desember i fjor å opprette Norsk nukleær dekommisjonering (NND) og legge den til Halden. Og nylig ble det klart at den skal ledes av avfallsveteranen Pål Mikkelsen (55) , som nå er direktør for karbonfangst ved Oslo Fortum Varme.

Les mer …