kretslopet-bladlogo-387-90

Alt glass fra PCB-ruter nå blir til ny isolasjon

Ruteretur, som sørger for landsomfattende innsamling av isolerglassruter med miljøgiften PCB, har nå inngått nye avtaler om innsamling og behandling. De nye avtalene sikrer at alt glass fra PCB-ruter blir til ny isolasjon hos Glava, det er altså slutt på at PCB-ruter sendes til Finland for behandling.

Les mer …

– Du kan ikke stole på noen

Etter å ha fått anbefalt et tysk behandlingsanlegg for kvikksølvholdig avfall av en seriøs nordisk aktør og fått tillatelse til å eksportere dit av både norske og tyske myndigheter, ble Renor likevel sittende med regninga da det viste seg at mottaker drev med svindel.

Les mer …

Papirdeklarering av farlig avfall avvikles 1. mai

Til tross for at bare 820 av drøyt 23 000 produsenter av farlig avfall har begynt å ta i bruk Avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske systemet for innrapportering av farlig avfall, varsler Miljødirektoratet at papiralternativet vil bli avviklet 1. mai.

Les mer …

– Tiltak mot miljøgifter virker

At miljøgifter som PCB og DDT hoper seg opp i kroppen vår og aldri forsvinner derfra, har lenge vært den rådende oppfatningen. Nyere forskning tyder på at det ikke stemmer.

Les mer …

Elektronisk deklarering sjøsettes endelig

Trude SyversenProsjektleder Trude Syversen fra Miljødirektoratet var tydelig lettet over å kunne fortelle deltagerne på seminaret for farlig avfallsaktører 7. mai at nettløsningen avfallsdeklarering.no nå var klar til å tas i bruk.

Les mer …

Anbefalte Brevik som ventet

Miljødirektoratets anbefaling om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall forelå 2. mai. Ikke helt overraskende er direktoratets anbefaling et nytt deponi i Dalen gruver i Brevik, men også et dagbrudd ved Rekefjord sør i Rogaland blir vurdert som egnet.

Les mer …

Kjemper mot deponi i Brevik

Planene om å ta gruvegangene i Brevik i bruk til deponi for farlig avfall skaper stor lokal motstand. Aksjonsgruppa Vern om Grenland har gått så langt som til å politianmelde Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

Les mer …

Mer farlig avfall til godkjent behandling

Totalt ble det levert inn cirka 1,38 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2014. Det er en økning på nærmere 70 prosent i forhold til 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen kun økt med henholdsvis 20 og 13 prosent i samme periode.

Les mer …

Ny Farlig avfall-forskrift endelig vedtatt

Rett før konferansen Farlig avfall 2015 vedtok Klima- og miljødepartementet de endringene i avfallsforskriftens kapittel 11 som Miljødirektoratet oversendte for 20 måneder siden – uten å forandre et komma i forslaget.

Les mer …

– Ingen bedring å spore

Sundt SkålevågMiljødirektoratet gjennomfører i år den mest omfattende tilsynsaksjonen noensinne hos behandlere av farlig avfall. Etter de første 14 tilsynene konstaterer sjefingeniør Hilde Sundt Skålevåg i Tilsynsavdelingen trist at de finner like mange alvorlige avvik som under tidligere aksjoner.

Les mer …