kretslopet-bladlogo-387-90

Mer farlig avfall til godkjent behandling

Totalt ble det levert inn cirka 1,38 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2014. Det er en økning på nærmere 70 prosent i forhold til 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen kun økt med henholdsvis 20 og 13 prosent i samme periode.

Les mer …

Ny Farlig avfall-forskrift endelig vedtatt

Rett før konferansen Farlig avfall 2015 vedtok Klima- og miljødepartementet de endringene i avfallsforskriftens kapittel 11 som Miljødirektoratet oversendte for 20 måneder siden – uten å forandre et komma i forslaget.

Les mer …

– Ingen bedring å spore

Sundt SkålevågMiljødirektoratet gjennomfører i år den mest omfattende tilsynsaksjonen noensinne hos behandlere av farlig avfall. Etter de første 14 tilsynene konstaterer sjefingeniør Hilde Sundt Skålevåg i Tilsynsavdelingen trist at de finner like mange alvorlige avvik som under tidligere aksjoner.

Les mer …

Stoppet utslipp på eget initiativ

Runa Opdal KerrNorsk Gjenvinning Industri (NGI) har på eget initiativ stoppet alle utslipp fra sitt anlegg på Mongstad. Årsaken er at selskapet har avslørt forhold som strider imot utslippstillatelsen.

Les mer …

– Tiltak mot miljøgifter virker

At miljøgifter som PCB og DDT hoper seg opp i kroppen vår og aldri forsvinner derfra, har lenge vært den rådende oppfatningen. Nyere forskning tyder på at det ikke stemmer.

Les mer …

Elektronisk deklarering sjøsettes endelig

Trude SyversenProsjektleder Trude Syversen fra Miljødirektoratet var tydelig lettet over å kunne fortelle deltagerne på seminaret for farlig avfallsaktører 7. mai at nettløsningen avfallsdeklarering.no nå var klar til å tas i bruk.

Les mer …

– Landet trenger nytt deponi for farlig avfall

Miljødirektoratets raske svar på Klima- og miljøministerens bestilling er klart: Landet trenger et nytt deponi for farlig avfall . Og dersom industrien ikke får dette til på egen hånd må staten ta et større ansvar.

Les mer …

Elektronisk deklarering av farlig avfall snart klar

Det etterlengtede elektroniske deklarasjonssystemet for farlig avfall og radioaktivt avfall (Avfallsdeklarering.no) ble demonstrert av prosjektleder Trude Syversen på Farlig Avfall 2014. Men det betyr ikke at systemet er helt klart til å tas i bruk.

Les mer …

Het sommer

Brannslokking på Djuvik avfallsanleggDen varmeste sommeren i manns minne er nå over. Ekstra varmt har det vært på en del avfallsanlegg, brannfrekvensen i bransjen holder seg nemlig høy – til tross for økt fokus på brannsikkerhet. I motsetning til i Napoli-området brennes ikke det norske avfallet med vilje, men likevel skjer det urovekkende ofte.

Les mer …