kretslopet-bladlogo-387-90

Kritikk mot tilsynsordningen

Leif Magne Hjelseng IRIS foto Line VennFjorårets tilsynsaksjon hos mottakere av farlig avfall resulterte i en flom av avvik, faktisk enda flere enn året før. Flere av de ansvarlige for slike mottak kritiserer nå tilsynene og synes straffereaksjonene er urimelig strenge.

Les mer …

Miljøgiftig vinteridrett

Skismøring Per-Erik Schulze AKStoffene som gjør parkdresser, allværsjakker og andre skallplagg vann-, smuss- og fettavstøtende, og som også gir langrennsløpere super gli i skisporet, er verken bra for miljøet eller de som håndterer dem.

Les mer …

Miljødirektoratet rydder opp ved Sandnessjøen Gjenvinning

2014-1-sandnessjoen-gjenvinningMiljødirektoratet stengte i fjor høst Sandnessjøen Gjenvinning etter en rekke alvorlige brudd på utslippstillatelsen. Styret begjærte bedriften konkurs i desember og nå rydder Miljødirektoratet opp med midler fra garantien som behandlere av farlig avfall må stille.

Les mer i utgave 1-2014.

Langøya fylles opp, Brevik neste

2013-6-langoyaDeponikapasiteten for farlig avfall på Langøya vil være fullt utnyttet i 2022, mens forurenset jord kan tas imot noen år til. Deretter skal den tre km lange, men smale øya etter planen bli et paradis.

Les mer …

Hvor blir det egentlig av miljøgiftene?

Hva slags avfallshåndtering egner seg best for produkter som inneholder nye miljøgifter? Er det best å gjenvinne, brenne eller legge dem i deponi? Et team ved NGI er nå i gang med et forskningsprosjekt som har til hensikt å gi oss ny kunnskap på området.

Av Kjell Hauge, NGI.

Les hele artikkelen i utgave 6-2013.

Stadig for dårlig håndtering av farlig avfall

EllenHambroMiljødirektoratet har nå publisert resultatene fra fjorårets aksjon med uanmeldte tilsyn ved anlegg som tar imot og mellomlagrer farlig avfall. Av de 174 besøkte anleggene hadde 68% for dårlig kontroll med hva de tok imot av farlig avfall og 56% brøt miljøkravene til håndtering og lagring av farlig avfall. – Vi er veldig skuffet over de dårlige resultatene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les mer …

PFAS-utslipp må reduseres

Miljødirektoratet pålegger bedriftene som mottar og behandler flytende farlig avfall, å redusere nylig oppdagede utslipp av perfluorerte miljøgifter. – Da Miljødirektoratet fikk informasjon som tydet på at bedrifter som renser og behandler flytende farlig avfall kunne ha utslipp av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS), ba vi de umiddelbart undersøke omfanget.

Les mer …

ISO Miljø måtte stenge

Inspeksjon ISO MiljøMiljødirektoratet varslet midt I november stenging av farlig avfall-bedriften Iso Miljø i Stokke. At bedriften i et møte med Miljødirektoratet lovte bot og bedring og hadde knyttet til seg ekstern kompetanse hjalp ikke. Rett før jul vedtok Miljødirektoratet stenging av bedriften og inndragning av tillatelsen til å behandle farlig avfall. Men eier og daglig leder Hans Erik Borge har ikke gitt opp.

Les mer …

Ubegrenset deponikapasitet

2013-6-norcem brevikNOAH har i samarbeid med Norcem satt i gang et forsøk med deponering av farlig avfall i Kjørholt og Dalen Gruver ved Brevik. Om dette lykkes er deponikapasiteten for avfallsgips nærmest løst i overskuelig framtid.

Les mer …

Miljødirektoratet varsler stenging av ISO Miljø i Stokke

Bare uker etter at Sandnessjøen Gjenvinning ble stengt varsler Miljødirektoratet stenging av en annen farlig avfall-aktør, ISO Miljø AS i Stokke. Denne bedriften driver tankvask og rensing av vaskevannet i eget renseanlegg.

Les hele artikkelen i utgave 6-2013.