kretslopet-bladlogo-387-90

Het sommer

Brannslokking på Djuvik avfallsanleggDen varmeste sommeren i manns minne er nå over. Ekstra varmt har det vært på en del avfallsanlegg, brannfrekvensen i bransjen holder seg nemlig høy – til tross for økt fokus på brannsikkerhet. I motsetning til i Napoli-området brennes ikke det norske avfallet med vilje, men likevel skjer det urovekkende ofte.

Les mer …

Vil konkurrere med Langøya

Georg Geissler

Det tyske selskapet Max Aicher Umwelt eier flere gamle saltgruver i Leipzig-området, som myndighetene har pålagt dem å fylle igjen. Dermed kan selskapet kan ta imot inntil 300 000 tonn uorganisk farlig avfall i året – og få godkjent disponeringen som gjenvinning.

Les mer …

Stadig for dårlig håndtering av farlig avfall

EllenHambroMiljødirektoratet har nå publisert resultatene fra fjorårets aksjon med uanmeldte tilsyn ved anlegg som tar imot og mellomlagrer farlig avfall. Av de 174 besøkte anleggene hadde 68% for dårlig kontroll med hva de tok imot av farlig avfall og 56% brøt miljøkravene til håndtering og lagring av farlig avfall. – Vi er veldig skuffet over de dårlige resultatene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les mer …

PFAS-utslipp må reduseres

Miljødirektoratet pålegger bedriftene som mottar og behandler flytende farlig avfall, å redusere nylig oppdagede utslipp av perfluorerte miljøgifter. – Da Miljødirektoratet fikk informasjon som tydet på at bedrifter som renser og behandler flytende farlig avfall kunne ha utslipp av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS), ba vi de umiddelbart undersøke omfanget.

Les mer …

ISO Miljø måtte stenge

Inspeksjon ISO MiljøMiljødirektoratet varslet midt I november stenging av farlig avfall-bedriften Iso Miljø i Stokke. At bedriften i et møte med Miljødirektoratet lovte bot og bedring og hadde knyttet til seg ekstern kompetanse hjalp ikke. Rett før jul vedtok Miljødirektoratet stenging av bedriften og inndragning av tillatelsen til å behandle farlig avfall. Men eier og daglig leder Hans Erik Borge har ikke gitt opp.

Les mer …

Ruteretur vant i lagmannsretten– videre anke avvist

Bilde av Sverre Valde - liggendeTvisten mellom PCB Sanering og Ruteretur om hvordan produsentansvarsordningen for PCB-vinduer skal praktiseres er nå endelig avgjort. Ruteretur vant saken også i lagmannsretten, PCB Sanering anket til Høyesterett, men her er anken avvist. Dermed er det endelig fastslått at bare PCB-holdige vinduer omfattes av produsentansvaret, ikke alle isolerglassruter produsert i «PCB-perioden».

Les mer …

Kritikk mot tilsynsordningen

Leif Magne Hjelseng IRIS foto Line VennFjorårets tilsynsaksjon hos mottakere av farlig avfall resulterte i en flom av avvik, faktisk enda flere enn året før. Flere av de ansvarlige for slike mottak kritiserer nå tilsynene og synes straffereaksjonene er urimelig strenge.

Les mer …

Miljøgiftig vinteridrett

Skismøring Per-Erik Schulze AKStoffene som gjør parkdresser, allværsjakker og andre skallplagg vann-, smuss- og fettavstøtende, og som også gir langrennsløpere super gli i skisporet, er verken bra for miljøet eller de som håndterer dem.

Les mer …

Miljødirektoratet rydder opp ved Sandnessjøen Gjenvinning

2014-1-sandnessjoen-gjenvinningMiljødirektoratet stengte i fjor høst Sandnessjøen Gjenvinning etter en rekke alvorlige brudd på utslippstillatelsen. Styret begjærte bedriften konkurs i desember og nå rydder Miljødirektoratet opp med midler fra garantien som behandlere av farlig avfall må stille.

Les mer i utgave 1-2014.

Langøya fylles opp, Brevik neste

2013-6-langoyaDeponikapasiteten for farlig avfall på Langøya vil være fullt utnyttet i 2022, mens forurenset jord kan tas imot noen år til. Deretter skal den tre km lange, men smale øya etter planen bli et paradis.

Les mer …