kretslopet-bladlogo-387-90

– Landet trenger nytt deponi for farlig avfall

Miljødirektoratets raske svar på Klima- og miljøministerens bestilling er klart: Landet trenger et nytt deponi for farlig avfall . Og dersom industrien ikke får dette til på egen hånd må staten ta et større ansvar.

Les mer …

Elektronisk deklarering av farlig avfall snart klar

Det etterlengtede elektroniske deklarasjonssystemet for farlig avfall og radioaktivt avfall (Avfallsdeklarering.no) ble demonstrert av prosjektleder Trude Syversen på Farlig Avfall 2014. Men det betyr ikke at systemet er helt klart til å tas i bruk.

Les mer …

Het sommer

Brannslokking på Djuvik avfallsanleggDen varmeste sommeren i manns minne er nå over. Ekstra varmt har det vært på en del avfallsanlegg, brannfrekvensen i bransjen holder seg nemlig høy – til tross for økt fokus på brannsikkerhet. I motsetning til i Napoli-området brennes ikke det norske avfallet med vilje, men likevel skjer det urovekkende ofte.

Les mer …

Vil konkurrere med Langøya

Georg Geissler

Det tyske selskapet Max Aicher Umwelt eier flere gamle saltgruver i Leipzig-området, som myndighetene har pålagt dem å fylle igjen. Dermed kan selskapet kan ta imot inntil 300 000 tonn uorganisk farlig avfall i året – og få godkjent disponeringen som gjenvinning.

Les mer …

Stadig for dårlig håndtering av farlig avfall

EllenHambroMiljødirektoratet har nå publisert resultatene fra fjorårets aksjon med uanmeldte tilsyn ved anlegg som tar imot og mellomlagrer farlig avfall. Av de 174 besøkte anleggene hadde 68% for dårlig kontroll med hva de tok imot av farlig avfall og 56% brøt miljøkravene til håndtering og lagring av farlig avfall. – Vi er veldig skuffet over de dårlige resultatene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Les mer …

Stoppet utslipp på eget initiativ

Runa Opdal KerrNorsk Gjenvinning Industri (NGI) har på eget initiativ stoppet alle utslipp fra sitt anlegg på Mongstad. Årsaken er at selskapet har avslørt forhold som strider imot utslippstillatelsen.

Les mer …

Ruteretur vant i lagmannsretten– videre anke avvist

Bilde av Sverre Valde - liggendeTvisten mellom PCB Sanering og Ruteretur om hvordan produsentansvarsordningen for PCB-vinduer skal praktiseres er nå endelig avgjort. Ruteretur vant saken også i lagmannsretten, PCB Sanering anket til Høyesterett, men her er anken avvist. Dermed er det endelig fastslått at bare PCB-holdige vinduer omfattes av produsentansvaret, ikke alle isolerglassruter produsert i «PCB-perioden».

Les mer …

Kritikk mot tilsynsordningen

Leif Magne Hjelseng IRIS foto Line VennFjorårets tilsynsaksjon hos mottakere av farlig avfall resulterte i en flom av avvik, faktisk enda flere enn året før. Flere av de ansvarlige for slike mottak kritiserer nå tilsynene og synes straffereaksjonene er urimelig strenge.

Les mer …

Miljøgiftig vinteridrett

Skismøring Per-Erik Schulze AKStoffene som gjør parkdresser, allværsjakker og andre skallplagg vann-, smuss- og fettavstøtende, og som også gir langrennsløpere super gli i skisporet, er verken bra for miljøet eller de som håndterer dem.

Les mer …