kretslopet-bladlogo-387-90

PFAS-utslipp må reduseres

Miljødirektoratet pålegger bedriftene som mottar og behandler flytende farlig avfall, å redusere nylig oppdagede utslipp av perfluorerte miljøgifter. – Da Miljødirektoratet fikk informasjon som tydet på at bedrifter som renser og behandler flytende farlig avfall kunne ha utslipp av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS), ba vi de umiddelbart undersøke omfanget.

Les mer …

ISO Miljø måtte stenge

Inspeksjon ISO MiljøMiljødirektoratet varslet midt I november stenging av farlig avfall-bedriften Iso Miljø i Stokke. At bedriften i et møte med Miljødirektoratet lovte bot og bedring og hadde knyttet til seg ekstern kompetanse hjalp ikke. Rett før jul vedtok Miljødirektoratet stenging av bedriften og inndragning av tillatelsen til å behandle farlig avfall. Men eier og daglig leder Hans Erik Borge har ikke gitt opp.

Les mer …

Ubegrenset deponikapasitet

2013-6-norcem brevikNOAH har i samarbeid med Norcem satt i gang et forsøk med deponering av farlig avfall i Kjørholt og Dalen Gruver ved Brevik. Om dette lykkes er deponikapasiteten for avfallsgips nærmest løst i overskuelig framtid.

Les mer …

Miljødirektoratet varsler stenging av ISO Miljø i Stokke

Bare uker etter at Sandnessjøen Gjenvinning ble stengt varsler Miljødirektoratet stenging av en annen farlig avfall-aktør, ISO Miljø AS i Stokke. Denne bedriften driver tankvask og rensing av vaskevannet i eget renseanlegg.

Les hele artikkelen i utgave 6-2013.

Mye dårlig fra Norge

20013-5-farlig-avfall-torkil hansenEn god del farlig avfall fra Norge sendes til Danmark for behandling Og Torkil Hansen fra Rigspolitiets Færdselscenter kunne berette om mange brudd på ADR-regelverket på disse transportene.

Les mer …

Miljødirektoratet rydder opp ved Sandnessjøen Gjenvinning

2014-1-sandnessjoen-gjenvinningMiljødirektoratet stengte i fjor høst Sandnessjøen Gjenvinning etter en rekke alvorlige brudd på utslippstillatelsen. Styret begjærte bedriften konkurs i desember og nå rydder Miljødirektoratet opp med midler fra garantien som behandlere av farlig avfall må stille.

Les mer i utgave 1-2014.

Langøya fylles opp, Brevik neste

2013-6-langoyaDeponikapasiteten for farlig avfall på Langøya vil være fullt utnyttet i 2022, mens forurenset jord kan tas imot noen år til. Deretter skal den tre km lange, men smale øya etter planen bli et paradis.

Les mer …

Hvor blir det egentlig av miljøgiftene?

Hva slags avfallshåndtering egner seg best for produkter som inneholder nye miljøgifter? Er det best å gjenvinne, brenne eller legge dem i deponi? Et team ved NGI er nå i gang med et forskningsprosjekt som har til hensikt å gi oss ny kunnskap på området.

Av Kjell Hauge, NGI.

Les hele artikkelen i utgave 6-2013.

Gjenvinning av miljøgifter?

20013-5-farlig-avfall-guro-milliFunn av miljøgifter i nye mobiltelefoner, gummimatter og en mengde plastprodukter reiser spørsmålet om materialgjenvinning er det riktige for produkter vi ikke egentlig kjenner innholdet av.

Les mer …

Negativt bilde

20013-5-farlig-avfall-konferanse2Et panel av aktører i farlig avfall-bransjen ble invitert til å dele sine tanker med konferansedeltagerne. De var heller dystre.

Les mer …