kretslopet-bladlogo-387-90

ISO Miljø måtte stenge

Inspeksjon ISO MiljøMiljødirektoratet varslet midt I november stenging av farlig avfall-bedriften Iso Miljø i Stokke. At bedriften i et møte med Miljødirektoratet lovte bot og bedring og hadde knyttet til seg ekstern kompetanse hjalp ikke. Rett før jul vedtok Miljødirektoratet stenging av bedriften og inndragning av tillatelsen til å behandle farlig avfall. Men eier og daglig leder Hans Erik Borge har ikke gitt opp.

Les mer …

Ubegrenset deponikapasitet

2013-6-norcem brevikNOAH har i samarbeid med Norcem satt i gang et forsøk med deponering av farlig avfall i Kjørholt og Dalen Gruver ved Brevik. Om dette lykkes er deponikapasiteten for avfallsgips nærmest løst i overskuelig framtid.

Les mer …

Miljødirektoratet varsler stenging av ISO Miljø i Stokke

Bare uker etter at Sandnessjøen Gjenvinning ble stengt varsler Miljødirektoratet stenging av en annen farlig avfall-aktør, ISO Miljø AS i Stokke. Denne bedriften driver tankvask og rensing av vaskevannet i eget renseanlegg.

Les hele artikkelen i utgave 6-2013.

Mye dårlig fra Norge

20013-5-farlig-avfall-torkil hansenEn god del farlig avfall fra Norge sendes til Danmark for behandling Og Torkil Hansen fra Rigspolitiets Færdselscenter kunne berette om mange brudd på ADR-regelverket på disse transportene.

Les mer …

Rekordstor konferanse

20013-5-farlig-avfall-konferanseMed 340 deltagere var årets farlig avfallskonferanse den største hittil. Og de fleste av dem som hadde tatt turen til Bergen har gitt positive tilbakemeldinger på arrangementet. Det betyr imidlertid ikke at alt i bransjen er fryd og gammen og alle problemer løst. Mengden farlig avfall til behandling vil i år bli større enn noen gang tidligere. Og fra myndighetene ønsker bransjen strenge, klare regler og ikke minst en konsekvent håndhevelse av dem (se også innlegg side 41 i magasinet).

Langøya fylles opp, Brevik neste

2013-6-langoyaDeponikapasiteten for farlig avfall på Langøya vil være fullt utnyttet i 2022, mens forurenset jord kan tas imot noen år til. Deretter skal den tre km lange, men smale øya etter planen bli et paradis.

Les mer …

Hvor blir det egentlig av miljøgiftene?

Hva slags avfallshåndtering egner seg best for produkter som inneholder nye miljøgifter? Er det best å gjenvinne, brenne eller legge dem i deponi? Et team ved NGI er nå i gang med et forskningsprosjekt som har til hensikt å gi oss ny kunnskap på området.

Av Kjell Hauge, NGI.

Les hele artikkelen i utgave 6-2013.

Gjenvinning av miljøgifter?

20013-5-farlig-avfall-guro-milliFunn av miljøgifter i nye mobiltelefoner, gummimatter og en mengde plastprodukter reiser spørsmålet om materialgjenvinning er det riktige for produkter vi ikke egentlig kjenner innholdet av.

Les mer …

Negativt bilde

20013-5-farlig-avfall-konferanse2Et panel av aktører i farlig avfall-bransjen ble invitert til å dele sine tanker med konferansedeltagerne. De var heller dystre.

Les mer …

Litiumbatteri startet brann

En vogntog lastet med batterier på vei til Batteriretur as i Halden tok fyr i Hobøl torsdag 9. oktober. Brannen ble imidlertid slukket uten at det oppsto personskader eller større materielle skader, men riksveg 120 var stengt en god stund.

Les mer …