kretslopet-bladlogo-387-90

Sykkelbatteri i pressa ga branntilløp hos ROAF

Et batteri fra en el-sykkel i restavfallet var årsaken til det heftige branntilløpet ved ROAF 19. juni. Det avga gnister da det havnet i pressa ved sorteringsanlegget og sammen med sprayflasker med gassrester førte dette til at to meter høye flammer plutselig sto ut av pressa.

Les mer …

I gang med materialgjenvinning av trevirke

Burkhard Rüther, regionsjef Sør i Ragn-Sells, presenterte 23. mai selskapets opplegg for materialgjenvinning av trevirke på konferansen Skog og Tre. I første omgang skal 25 000 tonn flis av ubehandlet returvirke eksporteres til det internasjonale konsernet Kronospan, som skal produsere sponplater av flisa. Dette selskapet har produksjon i mange europeiske land, blant annet Latvia.

Les mer …

Frafaller erstatningskrav etter Revac-brannen

Som omtalt i Kretsløpet nr 2-2019 fremmet forsikringsselskapet Berkeley Insurance Nordic et krav på 145 millioner kroner mot Vestfold interkommunale brannvesen (VIB), fordi selskapet mente brannvesenet bidro til at skadeomfanget ved brannen på Revac i mai i fjor ble unødvendig stort. Nå trekker Berkley kravet og ber om unnskyldning for at det overhode ble fremmet.

Les mer …

Ny EE-avfallsbrann førte til evakuering

Natt til lørdag 23. mars førte en brann i EE-avfall hos Metallco på Gjøvik til at 68 av nabolagets beboere ble evakuert og til at Gjøvikbanen ble stengt. Brannen ble oppdaget av et varmesøkende kamera, få minutter senere brant det heftig med stor røykutvikling. Men brannvesenet kom raskt til stedet og hindret vesentlige bygningsskader.

Les mer …

Fortsatt kritisk avsetning for innsamlet plast

– I løpet av mine 15 år i bransjen har jeg aldri opplevd en så vanskelig avsetningssituasjon. Gate fee hos sorteringsanleggene er fordoblet og blir det verre nå må vi vurdere energiløsninger. Det sa Svein Erik Rødvik, leder for innsamling og gjenvinning i Grønt Punkt Norge på Avfall Norges gjenvinningsseminar.

Les mer …

Foreløpig bare 18 prosent som ikke går til forbrenning

Manglende avsetning på fraksjonen mixed plastic gjør at det bare er 18 prosent av det som puttes inn i IVARs nye ettersorteringsanlegg som ikke går videre til forbrenning hos naboen. – Et sorteringsanlegg sorterer ikke alt til materialgjenvinning. Det er ikke slik at du sitter igjen med en bitteliten rest. Nei, det er «rosinplukking», sier fagansvarlig for renovasjon i IVAR, Rudolf Meissner.

Les mer …

Gjenvinningen videre nedover

SSBs avfallsregnskap for 2017 viser at veien fram til EU-målene for materialgjenvinning blir stadig lengre. Dette året ble 37 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet, 41,5 % om man inkluderer biologisk behandling. I "toppåret" 2011 var tilsvarende tall 50,6 prosent og vi må tilbake til 1999 for å finne en lavere andel materialgjenvinning.

Les mer …

Revolusjonerende papirsortering snart i gang

I løpet av få uker vil det nye helautomatiske papirsorteringsanlegget hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud være i gang. Det skal garantert klare å sortere 20 tonn papp og papir i timen til 97,5 prosent rene fraksjoner.

Les mer …

Hydro vil gjenvinne elbil-batterier

På årets Grønn Konkurransekraftdag 5. mars presenterte Christian Rosenkilde fra Norsk Hydro selskapets prosjekt for gjenvinning av litiumbatterier. – Nye EU-krav og Norges posisjon på elbil-markedet gjør at vi tror dette kan bli et interessant forretningsområde, sa han.

Les mer …