kretslopet-bladlogo-387-90

Emballasjegjenvinning omsider godkjent

Etter en søknadsprosess på et par år ble Norsirks datterselskap Emballasjegjenvinning 6. september godkjent som returselskap for emballasje. Det betyr at Grønt Punkt Norge får konkurranse. Og Norsirks direktør Stig Ervik mener det nye selskapet vil operere med mer rettferdige vederlag.

Les mer …

– Sirkulær økonomi brukes som unnskyldning


– Internasjonal handel med avfall har så langt ikke gitt noe positivt bidrag til den sirkulære økonomien. Spesielt eksporten av plast til gjenvinning har vært lite vellykket, løsningen er heller å redusere bruken av plast, sa Jim Puckett på Arendalsuka.

Les mer …

Sykkelbatteri i pressa ga branntilløp hos ROAF

Et batteri fra en el-sykkel i restavfallet var årsaken til det heftige branntilløpet ved ROAF 19. juni. Det avga gnister da det havnet i pressa ved sorteringsanlegget og sammen med sprayflasker med gassrester førte dette til at to meter høye flammer plutselig sto ut av pressa.

Les mer …

I gang med materialgjenvinning av trevirke

Burkhard Rüther, regionsjef Sør i Ragn-Sells, presenterte 23. mai selskapets opplegg for materialgjenvinning av trevirke på konferansen Skog og Tre. I første omgang skal 25 000 tonn flis av ubehandlet returvirke eksporteres til det internasjonale konsernet Kronospan, som skal produsere sponplater av flisa. Dette selskapet har produksjon i mange europeiske land, blant annet Latvia.

Les mer …

Vil fordoble kapasiteten

Landets nyeste avfallsforbrenningsanlegg ligger i Tromsø. Etter bare to års drift ønsker Kvitebjørn Varme nå å utvide med en tredje ovnslinje og utvide tillatelsen sin til å kunne ta imot 125 000 tonn avfall.

Les mer …

Verdens mest avanserte papirsortering åpnet

Norsk Gjenvinnings direktør Erik Osmundsen og byrådsleder Raymond Johansen syntes det er hyggelig at verdens mest avanserte papirsorteringslinje ligger i Groruddalen "siden de begge er derfra". Men robotene trenger foreløpig litt manuell hjelp for at anlegget skal levere som forutsatt.

Les mer …

Hver av oss kastet 15 kg mindre i 2018

SSB publiserte 2018-tallene for husholdningsavfall i juli. Her framgår det at avfallsmengden sank med 3,5 %, fra året før, noe som tilsvarer 15 kg pr innbygger. Og siden konsumet samtidig økte ufortrødent, oppnås det politiske målet om at avfallsmengden skal vokse mindre enn forbruket.

Les mer …

Foreløpig bare 18 prosent som ikke går til forbrenning

Manglende avsetning på fraksjonen mixed plastic gjør at det bare er 18 prosent av det som puttes inn i IVARs nye ettersorteringsanlegg som ikke går videre til forbrenning hos naboen. – Et sorteringsanlegg sorterer ikke alt til materialgjenvinning. Det er ikke slik at du sitter igjen med en bitteliten rest. Nei, det er «rosinplukking», sier fagansvarlig for renovasjon i IVAR, Rudolf Meissner.

Les mer …

Gjenvinningen videre nedover

SSBs avfallsregnskap for 2017 viser at veien fram til EU-målene for materialgjenvinning blir stadig lengre. Dette året ble 37 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet, 41,5 % om man inkluderer biologisk behandling. I "toppåret" 2011 var tilsvarende tall 50,6 prosent og vi må tilbake til 1999 for å finne en lavere andel materialgjenvinning.

Les mer …