kretslopet-bladlogo-387-90

En enorm rivejobb

2013-5-follumBygningene er solide, men det går likevel unna når maskinpark en går i gang.Det er 140 års industrihistorie som nå jevnes med jorden på Follum fabrikker ved Hønefoss. Industribygg med en grunnflate på hele 36 000 m² skal rives i løpet av et år – og forhåpentligvis gi plass til ny industri. 

2011 med at Norske Skog vedtok å legge ned produksjonen ved Follum, og de to papirmaskinene som var i drift ble stoppet i mars i fjor. Skogeiernes samvirkeorganisasjon Viken Skog prøvde å få kjøpt fabrikken for å drive videre. Dette sa Norske Skog nei til, men senere har Viken Skog i hvert fall fått kjøpe tomta og er nå ansvarlige for rivingen av de gamle fabrikkbygningene. Prosjektleder Steffen Mørtvedt i Viken Skog har arbeidet ved Follum i 33 år. Han var faktisk prosjektleder også ved oppføringen av en av de bygningene som nå rives. Om det ikke er vemodig å være ansvarlig for dette arbeidet? – Jo, men det ville vært mye verre å se på at anlegget gradvis forfalt, bygningene vi nå river kan ikke brukes til noe framtids-rettet. Og vi river altså i godt håp om at det vil bli etablert ny treindustri her. Dessuten vil skorsteinen, som er et landemerke i området, noen av de eldste bygningene og de vi ser en fornuftig framtidig bruk av bli stående, sier han.

Omfattende sanering
Mørtvedt forteller at de hadde flere tilbydere på rivejobben, både fra inn- og utland. Men det ble AF Decom som fikk oppdraget og som i begynnelsen av september rykket inn med syv spesialmaskiner. Forut for det var det foretatt en omfattende miljøkartlegging og underentreprenøren Altiprosjekt fra Drammen har drevet manuell sanering i bygningene. – Bare denne oppgaven representerer rundt ti årsverk, forteller anleggsleder Odd Arne Urnes i AF Decom. Han sier videre at denne rivejobben er den største selskapet har hatt på land, som kjent driver AF opphogging av oljeinstallasjoner i Vats. Selskapet hadde også oppdraget med å fjerne den havarerte russiske krysseren Murmansk fra Sørøya i 2010-2011. Selskapets motto er «Vi rydder fra fortiden og tilrettelegger for fremtiden». – Det synes vi passet godt, sier Mørtvedt. Viken Skog har nemlig hengt opp et stort banner på den gamle fabrikken – godt synlig fra E16 – med teksten «Vi bygger for fremtiden».

Massiv betong
Fabrikkbygningene på Follum har huset gedigne papirmaskiner og betongdekkene er dobbelt så tykke som det man normalt finner i industribygg. Urnes mener det kan være så mye som 150 000 tonn betong i det som skal rives. Alt dette skal knuses på stedet, metallet tas ut og det aller meste av massen gjenbrukes. – Vi har tatt masse prøver. Det meste av betongen er rein og kan gjenbrukes uten videre. Men en god del er lett forurenset på grunn av PCB-holdig mørtel og maling. Her har vi fått tillatelse til lokal deponering, massene skal fylles i de svære kjellerne som finnes under det største bygget. Disse er godt avgrenset og med et intakt system for oppsamling av vann, forklarer Urnes, som likevel tror at kanskje et par tusen tonn betong er så forurenset at det havner på Langøya. Forurenset grunn finnes imidlertid ikke, til tross for den langvarige industrivirksomheten. – Fabrikken ligger praktisk talt ute i en foss. Det har gitt mange utfordringer, men en fordel er at bygningene ligger rett på fjell, forklarer Mørtvedt. Mye av verdi Før rivingen har det vært et omfattende opphørssalg av komponenter fra papirmaskinene og øvrig teknisk utstyr. – Det etableres mye ny kapasitet på emballasje i lavkostland, så komponenter som egner seg til slik produksjon har vært etterspurt. Til og med den gamle eieren Norske Skog har vært her og kjøpt deler til sitt anlegg på Tasmania, forteller Mørtvedt. Men også andre industriaktører har kjent sin besøkelsestid, eksempelvis hadde Mørtvedt på et tidspunkt hele 2000 elektromotorer til salgs. Han forteller også at tanker og rørgater stort sett er produsert i syrefast stål, som har en helt annen verdi enn skrapjern. Også kabler finnes det mye av, det sies at Follum fabrikker brukte like mye strøm som Drammen by. For å gi insitament til samvittighetsfull gjenvinning av verdifulle fraksjoner deles salgsinntektene mellom Viken Skog og AF Decom. – Jeg har godt håp om at salg av deler og metaller vil finansiere hele riveprosessen, sier Mørtvedt, uten at vi får vite hva det vil si i kroner og øre.

Tungt utstyr
Men helt gratis er det nok ikke, prosjektleder Sindre Johansen i AF Decom forteller at de etter hvert vil sette inn 12-15 maskiner, inkludert en 120 tonns Hitachi. Ellers er en av landets høyeste rivemaskiner, 90-tonneren Caterpillar 365C ES med 33 meters arm, allerede på plass. Også rensingen av byggene skjer delvis maskinelt, en bobcat kjører inn og ut med kabler, trevirke og andre fraksjoner. Metallfraksjonene er det Metallco og Stene Stål som tar hånd om videre, mens de øvrige fraksjonene hentes av Norsk Gjenvinning. Etter en måneds arbeid er de første byggene jevnet med jorden, men langt det meste gjenstår. – Foreløpig jobbes det tolvtimersdager, men med fri fredag. Vi har søkt og fått innvilget tillatelse til å utvide til to skift pluss helgearbeid. Men vi vet foreløpig ikke om det blir nødvendig, sier Sindre Johansen. Rivejobben skal være fullført i løpet av 2014. I mellomtiden skal både Forsvaret og politiet benytte det inngjerdete området og de strippede byggene til realistiske katastrofeøvelser.