kretslopet-bladlogo-387-90

Flere vil ta fagprøve i gjenvinningsfaget

2013-5-fagprovePraksiskandidater til gjenvinningsfaget på samling hos MEF.Gjenvinningsfaget er et relativt nytt fag, og veldig mange av utøverne i bransjen mangler denne formelle kompetansen. Men kravene til dokumentert kompetanse øker og mange erfarne medarbeidere melder seg på kurs for å avlegge fagprøven som praksiskandidater. Kretsløpet besøkte nettopp et slikt kurs i regi av MEF.

Les mer i utgave 5-2013.