kretslopet-bladlogo-387-90

Mye klin hos ROAF

Tom Roger FossumTom Roger Fossum, fungerende direktør i ROAF, har måttet konstatere at det første året med sentralsortering har bydd på utfordringer. Men han ønsker alle velkommen til befaring på anlegget første dag på Avfallskonferansen 2015. 

Romerike Avfallsforedling sitt sentralsorteringsanlegg har nå vært i drift et drøyt år. Blant erfaringene er at renhold og vedlikehold av anlegget er adskillig mer krevende enn forutsatt. – Vi har måttet øke bemanningen på anlegget fra 4 til 6, sier Tom Roger Fossum, fungerende direktør i ROAF.

Fossum presenterte erfaringene så langt på Avfall Norges gjenvinningsseminar i begynnelsen av februar. – Anlegget kjøres fra kl 7 til 13 fire dager i uka, deretter er det renhold i halvannen time og hver mandag kjøres det vedlikehold, Den store mengden plastfolie i avfallet gjør at den ballistiske separatoren til tider blir overbelastet og det går mye tid med til å rengjøre. I starten fikk noen ansatte mageproblemer, så vi måtte iverksette et hygieneprosjekt, med et klarere skille mellom ren og uren sone og økt fokus på håndhygiene, forklarte Fossum.
Anlegget har også vist seg sårbart for store enheter. – Knekte ski, paraplyer og ikke minst de mange LED-lyssløyfene som ble kastet etter jul skaper problemer på transportbåndene. Vi vil nå gjøre håndteringen av disse store gjenstandene mer robust. Samtidig forsøker vi å harmonisere renovasjonsforskriftene i alle våre ti kommuner, sa Fossum.
Men det er viktig å få fram at mye fungerer bra, det ikke bare er problemer ved det nye sentralsorteringsanlegget. Som kjent har flere andre aktører planer om å bygge noe tilsvarende.
– Anlegget har en kapasitet på 30 tonn i timen, og det betyr at vi får gjennom våre 35 000 tonn selv med bare 24 timers drift i uka. Vi får ut gode kvaliteter av flere plasttyper og metall, og nå også en salgbar papirfraksjon. Og utsorteringen av mat er større enn ventet etter så kort tid, plukkanalyser viser at vi nå er oppe i mer enn 43 kg pr innbygger, det utgjør halvparten av matavfallet. En annen effekt av fokuset på utsortering av matavfall er at totalmengden er redusert fra 112 kg i 2012 til 88 kg pr innbygger i fjor, forteller Fossum.
Som tidligere beskrevet i Kretsløpet leverer anlegget plast- og metallfraksjoner av god kvalitet. Men så langt er man ikke fornøyd med alle mengdene. – Det meste av året har vært en testperiode, men om vi multipliserer opp tallene fra siste kvartal slik at de tilsvarer et år er mengden utsorterte fraksjoner lavere enn forutsatt i forprosjektet. Det er adskillig mindre hardplast enn forventet, og samlet utsortering av plast til materialgjenvinning ligger på 2015 tonn, ikke 2500 tonn som forutsatt. – Det er viktig å påpeke at dette er cirkatall og det kan fortsatt bli justeringer som vil påvirke mengdene begge veier. Noe av forklaringen er en nedgang i andel plast og ikke minst at total avfallsmengde pr innbygger har gått ned, sier Fossum.


Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 2-2015