kretslopet-bladlogo-387-90

Ny avtale for glass- og metallemballasje

Glasslagring SUMSunnfjord Miljøverk har holdt tilbake glass- og metallemballasje i hele år. Nå kan den leveres – med transportstøtte.Etter langvarige forhandlinger er det nå enighet om en ny avtale mellom Syklus og kommunene om godtgjørelse for innsamlet glass- og metallemballasje. Den inneholder økt pris pr tonn og dekning av transportkostnader.

Som en del vil vite oppsto det et brudd mellom Avfall Norges forhandlingsutvalg og Syklus høsten 2013. Etter dette snakket en del avfallsselskaper på Vest- og Sørlandet sammen og etablerte sammenslutningen Glass/Metall 2014, med Tord Tjelflaat fra IVAR som leder. Disse selskapene hadde en samlet mengde glass- og metallemballasje på 15 000 tonn årlig. Det ble ikke lagt skjul på at kommunene måtte gjøre noe, om ikke avtalen med Syklus ble forbedret.

– På høy tid
– Godtgjørelsen på 370,- kroner pr tonn har ikke vært regulert i dette årtusenet, sier Tjelflaat. Men så vidt Kretsløpet kjenner til er det bare Sunnfjord Miljøverk (SUM) som faktisk gjorde alvor av trusselen og lagret emballasjen på anlegget sitt.
Men Syklus ønsket ikke å forhandle med denne militante gjengen og henvendte seg i stedet til Avfall Norge. Her ble det opprettet et nytt forhandlingsutvalg med Ove-Henning Bjørsvik fra BIR som leder. Da han ble sykemeldt fortsatte Toralf Igesund som konstituert forhandlingsleder. Og i slutten av mai ble det oppnådd enighet om en ny avtale, som også har blitt konfirmert av Avfall Norges styre. Grasrota i Avfall Norge vil få en orientering fra forhandlingsutvalget på medlemsmøtet i forbindelse med avfallskonferansen 9. juni.

Dekning av transportkostnader
Igesund forteller at den nye avtalen innebærer en opptrapping av prisen pr tonn, den skal opp til 420 kr pr tonn i år, 475 kroner neste år og 510 kroner pr tonn i 2017. – Men vel så viktig er det at vi fikk gjennomslag for at Syklus gir et bidrag til dekning av transportkostnadene til anlegget på Onsøy, kr 12,50 pr km basert på et 25 tonns lass. Dette reduserer forskjellsbehandlingen mellom kommunene, det er viktig fordi Syklus er eneste materialselskap som ikke henter avfallet i kommunene. For BIR betyr dette rundt 250 kroner pr tonn, sier han.
Altså betyr den nye avtalen nær en dobling av godtgjørelsen dersom glasset må fraktes 50 mil. Men fortsatt mener Igesund dette langt fra dekker de reelle kostnadene kommuner og interkommunale selskaper har til innsamling, omlasting og videretransport av glass- og metallemballasje.
Les mer i Kretsløpets papirutgave