kretslopet-bladlogo-387-90

Verdens første karbonfangst fra avfallsforbrenning

StartknappenGeir Lippestad, byråd for næring og eierskap, Lan Marie Nguen Berg, byråd for miljø og samferdsel og Oslos ordfører Marianne Borgen åpner her testanlegget for CO₂-fangst på Klemetsrud.De store ordene satt løst da det ble markert at testanlegget for karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud var i gang 25. januar. Men foreløpig slippes den fangede CO₂-gassen bare ut igjen og veien fram til et fullskala anlegg kan bli lang.


Det er Aker Solutions velprøvde testrigg som nå har blitt satt opp på Klemetsrud. Ved å føre røykgassen gjennom en såkalt aminløsning bindes CO₂ til væsken og røykgassen blir tilnærmet CO₂-fri. I et neste trinn "strippes" aminløsningen for CO₂, slik at den berømte klimagassen kan tas ut separat og eventuelt komprimeres og fraktes til sikker lagring.

Testriggen på Klemetsrud lot til å fungere godt på røykgassen, som allerede er grundig renset for andre uhumskheter, de frammøtte ble leid fram til en måletavle der det framgikk at CO₂-innholdet i røykgassen ble redusert med mer enn 90%. Men testriggen tar bare hånd om ca en prosent av røykgassen fra forbrenningsanlegget og fanger dermed bare rundt 2000 tonn CO₂ årlig. Og siden det så langt ikke finnes verken fornuftig bruk eller etablert lagringsløsning for et slikt kvantum blir karbonfangsten sluppet løs igjen og kan finne veien til atmosfæren.

Men dette la ingen demper på begeistringen hos de frammøtte da åpningen av testanlegget ble markert. Byrådene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Geir Lippestad (Ap) ga uttrykk for byens store klimaambisjoner og la ikke skjul på at fangst ved en punktkilde som sies å representere rundt 20% av byens samlede utslipp er midt i blinken. Sammen med ordfører Marianne Borgen (SV) trykket de på en symbolsk rød knapp som skulle markere starten på en fem måneders testperiode.

Bellonaleder Frederic Hauge – som ved denne anledningen lot til å representere EU – forkynte at dette tiltaket hadde blitt meget godt mottatt i Brüssel og håpet Oslopolitikerne ville fatte investeringsbeslutning om fullskalaanlegg allerede i år. Hva det vil koste kunne eller ville ingen svare på, men det ligger i kortene at det dreier seg om en sum som neppe kan belastes avfallsabonnentene i Oslo. Regjeringen har forkynt at den vil ha opp minst et fullskalaanlegg for CO₂-fangst og lagring innen 2020. Men om dette havner på Klemetsrud eller i Grenland er det foreløpig ingen som vet.

Les mer om karbonfangsten på Klemetsrud i Kretsløpets neste papirutgave, nr 1-2016.