kretslopet-bladlogo-387-90

Bærekraft som konkurransefortrinn

Jørgensen og PedersenSveinung Jørgensen (t.v.) og Lars Jacob Pedersen mener ombruk og gjenvinning av ressursene vil stå helt sentralt i de nye bærekraftige forretningsmodellene som nå kommer for fullt.– Før ble vi gjerne henvist til en venstreorientert særing bortgjemt på et lite kontor når vi besøkte bedrifter. Nå blir vi invitert til å snakke med styrene og direktørene, de er virkelig interessert i å høre på oss. Det sa "bærekraftforskerne" Lars Jacob Pedersen og Sveinung Jørgensen på Elreturs frokostseminar nylig.

De to underviser til daglig økonomistudenter og næringslivsledere i hvorfor bærekraftige forretningsmodeller lønner seg. På Elreturs frokostseminar holdt de et såkalt kræsjkurs i hva en bærekraftig forretningsmodell er og hvordan samfunnsansvar øker lønnsomheten i bedrifter. – Næringslivet har skapt problemene og har avgjort kapasitet også til å løse dem. Det handler om å begrense de negative effektene – eller eksternalitetene, som vi økonomer sier – av virksomheten, samtidig som de positive gjøres størst mulig. All virksomhet – selv Røde Kors sin – har noen negative eksternaliteter. Det gjelder å identifisere dem og ta tak i dem før de slår tilbake på lønnsomheten. Bedriftsledere spør oss hva som blir "den neste palmeoljen". Det vet vi ikke, det kan være bomull, der produksjonen har et enormt vannforbruk – eller kjøtt, der den økende produksjonen skaper stort arealpress. Eller det kan være EE-produktene, som for eksempel krever utvinning av sjeldne jordmetaller, sa Pedersen og Jacobsen. Bærekraft handler ikke lenger om greenwashing og samfunnsansvar som omdømmeprosjekt. Vi snakker om penger rett på bunnlinja. Før fikk vi spørsmål om hvorfor. Nå handler det bare om hva og hvordan, sa Sveinung Jørgensen.
Vi trenger en global restart, sier de to. Restart er også tittelen på en bok de to humørfylte forskerne jobber med. Den handler om hvordan bedrifter kan tilpasse seg for å bli både bærekraftige og lønnsomme og inneholder spennende eksempler.