kretslopet-bladlogo-387-90

Lager plast av drivhusgass og luft

air to thermoplastic diagramDet skal "bare" en liten ommøblering av atomer til, så blir metan og oksygen til plast. Illustrasjonen er hentet fra Newlights nettside.Det amerikanske firmaet Newlight har tatt CCS ett skritt videre. Istedenfor å lagre det fangede karbonet, går det rett inn i nye plastprodukter. Og karbonet fanges fra utslipp av den meget potente klimagassen metan.

Newlight ble etablert i 2003 i California. Deres ide er å bruke utslipp av klimagass som råstoff for produksjon av kommersielt nyttige materialer som kan utkonkurrere de oljebaserte. Og siden metan er en langt sterkere drivhusgass enn CO2, har man prioritert å utvikle en teknologi som baserer seg på den.
– Det trengs 20 tilsvarende anlegg som fanger CO2 for å få samme effekt som ett som fanger metan, står det å lese på nettsida til selskapet.
Teknologien selskapet har utviklet er naturligvis patentert, og den har vunnet flere priser. Den går i korte trekk ut på at karbon og hydrogen fra metan hentes fra en utslippskilde. Det nevnes både husdyrproduksjon, vannrenseanlegg, deponier og energisentraler som aktuelle råstoffleverandører av metan. Og oksygen hentes fra lufta. Dette mikses i en vidundermaskin som heter Newlight 9X biocatalyst, en katalysator som omorganiserer disse grunnstoffene til polymerer. Dette er motoren i prosessen som produserer plastmaterialet som kalles AirCarbon. Når produktet er igjennom reaktorsystemet blir det pelletert.
Etter ti års utvikling klarte selskapet å komme opp med en versjon av katalysatoren som fungerte så godt og ga så stort utbytte at produktet kunne konkurrere med oljebaserte plastmaterialer som polypropylen og polyetylen på pris.
Prosessen ble skalert opp til kommersiell skala i 2013 og selskapet bruker i dag teknologien til å produsere plast av luft og metanholdig drivhusgass generert i landbruket. Plastpelletsen kan smeltes om og brukes til så vel møbler som ulike typer deksler og emballasje, og Newlight har avtaler med betydelige partnere som IKEA, Dell og the Bodyshop.