kretslopet-bladlogo-387-90

Fossilfri sortering

Maskin i arbeidDen elektriske maskinen i sving med å sortere avfall og mate kverna på Skårer. Den har en effekt på 98 kW og krever at det er lagt opp 400 volts anlegg i sorteringshallen.Ved Ragn-Sells' anlegg på Skårer foretas sorteringen og kverninnmatingen nå med en elektrisk gravemaskin. Den har kabel fra veggen og må dermed holde seg i ro, men bortsett fra det er fordelene mange.

Raymond Borgersen, sjef for Region Øst i Ragn-Sells AS, forteller at maskinen fra den tyske produsenten Sennebogen erstatter en Volvo EW160, med et dieselforbruk på rundt 15 liter i timen. Og med godt over 3000 driftstimer i året blir det et årsforbruk på rundt 50 000 liter. Altså saftig reduserte utslipp, men det handler også om betydelig lavere driftskostnader. – Det skyldes ikke bare at strøm er billigere enn diesel, oljeskift er ikke aktuelt, serviceintervallene er betydelig lengre enn på en dieselmaskin, til og med den biologiske hydraulikkolja holder lengre på denne maskinen, sier Martin Hansen, driftsleder ved anlegget på Skårer. Noe statistikk foreligger foreløpig ikke, men de to tror selgerens forsikringer om 60% reduserte driftskostnader kan vise seg å stemme. Da er merkostnaden på rundt 300 000 kroner ved innkjøp fort tjent inn igjen. Maskinen koster 1,9 millioner i innkjøp, får vi vite.
Rosenlund, Hansen og Borgersen Maskinfører Magnus Rosenlund, driftsleder Martin Hansen og regionsjef Raymond Borgersen i Ragn-Sells er skjønt enige om at den elektriske gravemaskinen er et stort framskritt

– Men det handler jo også om arbeidsmiljø. Maskinen er en arbeidsplass nesten uten støy og vibrasjoner og siden den står inne i en hall – riktignok med en åpen vegg – var eksos også et tema, sier Borgersen. Men mer overraskende er det kanskje at maskinen oppleves som mer stabil og minst like sterk som forgjengeren. Og maskinfører Magnus Rosenlund, som har kjørt fossil gravemaskin både i anleggsvirksomhet og i avfallssortering, er etter et par måneder på el-maskinen full av lovord. – Rett og slett en langt bedre arbeidsplass, sier han.

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 4.