kretslopet-bladlogo-387-90

Kortere reise for restavfallet fra Drammensregionen

Johan RemmenJohan Remmen, daglig leder i RfD, er godt fornøyd med at restavfallet fra de ni eierkommunene nå får en langt kortere reise. Foto: Katrine Lunke.Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har nettopp gjennomført anbudskonkurranse for restavfallet og som forrige gang ble den vunnet av Rekom. – Men miljø ble avgjørende, Rekom tilbyr et opplegg fossilfri transport og med kortere transportavstand enn i dag, forteller daglig leder Johan Remmen.

Remmen forteller videre at restavfallet nå blir transportert nesten 50 mil til Tekniska Verken i Linköping, mens det fra nyttår vil fordeles på energigjenvinningsanlegg i Sarpsborg og Åmotsfors, henholdsvis 11 og 16 mil fra Drammen. – Det er tillagt vekt at disse anleggene har høy energiutnyttelsesgrad. Avfallet vil fortsatt bli transportert på biler, men disse vil kjøre på HVO (syntetisk biodiesel), sier Remmen.
Anbudet omfatter behandling av ca 25 000 tonn restavfall årlig i tre år, med opsjon på forlengelse i 1+1 år. Den totale restavfallsmengden i RfD er rundt 33 000 tonn, men anbudet omfatter bare det som hentes hos abonnentene, ikke restavfallet fra gjenvinningsstasjonene. Vektingen mellom pris og miljø i anbudet var 80/20. – Men alle de fire godkjente tilbudene lå ganske nær hverandre i pris, så miljøkriteriet avgjorde, sier Remmen. Han legger til at markedsprisen på energigjenvinning åpenbart er på vei oppover. – Alle de fire tilbudene hadde høyere pris enn den vi betaler i dag, sier han.

Åmotsfors EnergiEn del av restavfallet fra Drammensregionen vil etter nyttår havne i anlegget til Åmotsfors Energi, som bare ligger noen få mil fra grensen mot Norge.