kretslopet-bladlogo-387-90

GIR overtar næringsavfallet på Kongsvinger

GIRs anlegg på HernesmoenNorsk Gjenvinning legger ned sorteringsanlegget sitt på Kongsvinger. Heretter vil næringsavfallet bli tatt hånd om på GIRs anlegg på Hernesmoen i Sør-Odal. Foto: GIRNorsk Gjenvinning legger ned sorteringsanlegget på Kongsvinger. I løpet av oktober vil alt mottak av fraksjoner fra næringskunder kjøres til Hernesmoen på Sander.

Norsk Gjenvinning har inngått avtale med Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) om at de i framtida skal sortere avfallet som Norsk Gjenvinning henter inn fra næringslivet. Det skriver avisa Glåmdalen.
Norsk Gjenvinning ønsker å styrke sin posisjon i regionen gjennom å inngå dette samarbeidet der GIR tar imot avfallet og sorterer det.
– I realiteten kjøper vi en tjeneste av GIR hvor de tar imot våre «varer» og gjør de forskjellige sorteringene med dem ut fra vårt ønske. Det er vi som eier «varene», de bare gjør en jobb for oss med den gode kapasiteten de har, sier Frode Karlsen hos Norsk Gjenvinning.
Firmaet mener dette vil være med på å styrke Norsk Gjenvinning og GIR, ved at det kun er ett felles anlegg for sortering av næringsavfall i den regionen.
– Det er for dyrt og for lite bærekraftig å ha to anlegg gående, både for oss og kundene våre, sier Karlsen til Glåmdalen.
– Vi ønsker å opprettholde aktiviteten vår i regionen, både på salg og det å være ute i markedet. Kundene kommer ikke til å merke noe til denne endringen. Eneste forskjell er at varene havner på Hernesmoen i stedet for på Rasta, legger han til.
Han er glad de ved denne avtalen også klarer å ivareta arbeidsplassene.
På spørsmål om GIR har kapasitet til å ta imot varene fra Norsk Gjenvinning svarer daglig leder Trond Sørensen at de både har god plass og god kapasitet på anlegget sitt.
– Vi håndterer også i dag noen næringskunder, så vi har god erfaring med det, sier han til Glåmdalen.
– Vi har en lovpålagt plikt til å håndtere husholdningsavfallet, det er vår primære oppgave her ute. Vi sorterer cirka 20.000 tonn avfall hvert år. Men vi har likevel god kapasitet på hele anlegget vårt, og vi har derfor ikke noe problemer med å ta imot næringskunder.
På Hernesmoen har de gjort flere investeringer både på maskinpark og bygging av store haller hvor de nå sorterer restavfall under tak.
Sørensen presiserer at alt som har med privat husholdningsavfall å gjøre vil fungere som vanlig med levering på gjenvinningsstasjonene i alle fire kommunene. GIRs gjenvinningsstasjon på Rasta vil fremdeles ha åpent fra 13:00 til 19:00 mandag til fredag.

– Det er næringsvirksomheter som ønsker å levere selv, som må reise hit til oss på Hernesmoen, sier han.