kretslopet-bladlogo-387-90

Europas mest moderne anlegg for metallgjenvinning

Dan Sten Olsson og Lena SommelstadSternakonsernets hovedeier Dan Sten Olsson åpnet anlegget sammen med landshovding og tidligere miljøvernminister Lena Sommelstad.Stena Nordic Recycling Center ble nylig offisielt åpnet i Halmstad. Her har konsernet investert mer enn 600 millioner SEK for å få et anlegg som blant annet kan møte kravet om 95% gjenvinning av bilvrak og få et langt større utbytte av edelmetaller fra EE-avfall.

Stena-konsernet slo på stortromma og inviterte rundt 450 gjester til åpningen av det nye anlegget, blant dem et betydelig antall norske ansatte, kunder og forbindelser. Selve åpningen ble foretatt av Stenas hovedeier Dan Sten Olsson og landshovding i Halland, Lena Sommelstad, tidligere miljøvernminister.

Den største investeringen er en svært avansert linje for sortering av ikke-magnetiske metaller. Denne verdifulle non-ferrous fraksjonen utgjør rundt 10% av det som kommer ut av fragmenteringsverket. En kombinasjon av tromler, sikter, virvelstrømsmagneter, vannbad og optiske sorteringsenheter skal øke utbytte og renheten av sink, kobber, messing og aluminium, slik at man får både mer og renere vare som kan selges til smelteverkene. - Alt er kjent teknologi, men ingen har kombinert den på denne måten før, sier Sverker Ryssdal, kvalitets- og prosessansvarlig ved anlegget. Opplegget er at alle de ni shredderne Stena Recycling har skal sende denne fraksjonen til Halmstad for videreforedling. I Norge har Stena Recycling en shredderi Skien, etter oppkjøpet av Norsk Metallretur i 2011. Lederen for Stenas gjenvinningsaktiviteter i Norge, Max Trandem, sier de har justert produksjonen der slik at den ikke-magnetiske fraksjonen er tilpasset videresortering i Halmstad.
Fraksjoner av fluffProsjektleder Hans Qvirist viser hvilke fraksjoner det er mulig å få fluffen forvandlet til ved det nye anlegge

Men vel så stor oppmerksomhet under omvisningen i Halmstad fikk den nye linja for videresortering av fluff. Ved fragmentering av biler utgjør fluffen rundt 20% av det som kommer ut. På grunn av høyt innhold av metaller og klor er denne fraksjonen lite populær hos forbrenningsdanleggene og mye har gått til deponi. Men skal EU-kravet om 95% gjenvinning av biler nås må man gå løs på fluffen og få ut både gjenvinnbare og forbrenningsegnede fraksjoner. Og det har altså Stena gjort, med forbløffende resultat. Ved hjelp av blant annet flere bad i væsker med litt ulik egenvekt og nitid sikting klarer man å få nesten 45% av fluffen over til metallfraksjoner med positiv verdi, det dreier seg hovedsakelig om temmelig finkornede fraksjoner av kobber, aluminium og stål.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 6-2016