kretslopet-bladlogo-387-90

Klemetsrudanlegget får gå videre med CO₂-fangst

Klemetsrud i mørketArbeidet med å utrede fullskala CCS ved Klemetsrudanlegget går videre med statlige midler.Statsforetaket Gassnova tildelte 19. april kontrakter til Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara. Det innebærer at alle de tre aktørene får støtte til videre studier av fullskala fangst av CO2 ved sine anlegg.

– Vi er svært glade for at vi har med alle tilbyderne videre. De representerer tre bransjer som alle vil trenge fangst og lagring av CO2 på sikt. Denne klimaløsningen må tas i bruk i stort omfang globalt, hvis vi skal nå målene fra Paris-avtalen, sier Gassnova-sjef Trude Sundset.

Og mulighetsstudiene fra juli 2016 viser altså at CO2-fangst er teknisk mulig ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya og ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Fremover vil CO2-fangstanleggene planlegges i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater. Beslutningsunderlaget skal være klart høsten 2018 slik at en eventuell investeringsbeslutning kan tas av Stortinget våren 2019, heter det i pressemeldingen fra Gassnova.
Pål MikkelsenDirektør Pål Mikkelsen ved Klemetsrudanlegget mener CCS-prosjektet på Klemetsrud har stor overføringsverdi siden avfallsforbrenning er en omfattende virksomhet i mange land

Det er altså fullt mulig å fange CO₂, neste spørsmål er hvor man skal gjøre av den. Her er planen at CO2 fra ett eller flere av disse anleggene skal fraktes med skip til et mellomlager. Deretter skal CO2 føres i rørledning ut til et lager i Nordsjøen, Smeaheia-området, som ligger øst for Trollfeltet og ca. 50 km fra land, er valgt som lagringssted. Kontrakt med lageroperatør skal etter planen inngås før sommeren, heter det.

Direktør ved Klemetsrudanlegget, Pål Mikkelsen, er naturlig nok glad for at de får sjansen til å gå videre med sitt CCS-prosjekt: – Verden svømmer over av avfall som håndteres dårlig, i fremtiden ser vi potensial for kanskje 140 millioner tonn CO2 fra avfall som brennes i Europa. Avfall er nest etter kraftproduksjon det viktigste område å ta tak i. På Klemetsrud vil vi kunne fjerne ca. 90 prosent av CO2en vår med CCS, og vi har mye biologisk avfall. Det gjør at vi netto går CO2-negativt, sier han på Gassnovas nettsider.

Jannicke Gerner Bjerkås, kommunikasjonssjef ved Klemetsrudanlegget, sier til Kretsløpet at kontrakten betyr at de får bruke statlige midler til å finansiere arbeidet med konseptstudiet, som skal overleveres Olje- og energidepartementet i løpet av høsten. – Det er deretter opp til departementet å bestemme om vi får gå videre og utvikle dette til et fullskalaprosjekt, sier hun.