kretslopet-bladlogo-387-90

Avfallsmengden fra husholdninger er stabil

FigurNye tall fra SSB viser at samlet avfallsmengde fra husholdningene i 2016 var 2,3 millioner tonn, omtrent det samme som de fire foregående årene. Andelen som gikk til materialgjenvinning var 38%, også dette er uendret fra året før. 
Den stabile totalmengden betyr likevel en viss nedgang i generert avfallsmengde pr innbygger. I 2016 produserte hver av oss 433 kg avfall, en nedgang på 6 kg fra året før. Og siden forbruksvolumet økte med 1,5 prosent fra 2015 til 2016 økt går det med en viss rett an å hevde at sammenhengen mellom økonomisk vekst og generert avfallsmengde er brutt. Men om man går litt lengre tilbake har avfallsmengden fra husholdningene økt kraftig, fram til 2008 med rundt 5 prosent årlig. Og ser man de siste 20 årene under ett har forbruksvekst og avfallsmengde hatt omtrent samme utvikling.
Andelen til materialgjenvinning har som tidligere omtalt gått ned de siste årene, men fra 2015 til 2016 er den stabil. Mengden til materialgjenvinning øker for de fleste fraksjoner, men papir fortsetter å falle og går ned med 4 prosent. Til gjengjeld øker mengden matavfall som går til biogassproduksjon. Andelen av husholdningsavfallet som går til forbrenning ligger uendret på 58 prosent, mens andelen til deponi har en mikroskopisk nedgang fra 2,9 til 2,8 prosent.
Klemetsrud i mørketSom året før gikk 58 prosent av husholdningsavfallet inn i forbrenningsanleggene i 2016, for eksempel her på Klemetsrud.Les mer på ssb.no.