kretslopet-bladlogo-387-90

Norsk Gjenvinning etablerer rådgivningsselskap

Christine TørklepChristine Tørklep skal lede datterselskapet REvise, som skal utvikle smartere løsninger for Norsk Gjenvinnings kunder – og ta seg betalt for det.Stadig større behov for veiledning innenfor avfallshåndteringen og strengere krav til gjenvinning og sporbarhet er bakgrunnen for at Norsk Gjenvinning nå etablerer datterselskapet REvise AS, som skal ledes av Christine Tørklep.

På Norsk Gjenvinnings nettsider framgår det at rådgivningsvirksomheten skal utvikles i tett samarbeid med resten av NG-konsernet. Den industrielle tilnærmingen gir REvise mulighet til å tilby et bredt spekter av tjenester med praktisk forankring, heter det her.

REvise skal etter planen primært hjelpe kundene med to ting:
1. Risikostyring som inkluderer kartlegging, analyse og compliance-arbeid.
2. Smartere ressursbruk, som for eksempel avfallsreduksjon og nye løsninger for gjenvinning.

Christine Tørklep er ansatt som leder for det nye selskapet og har deltatt aktivt i utviklingen av konseptet. Hun har til nå jobbet som key account manager i Norsk Gjenvinning for store kunder og sentralavtaler, inkludert rådgivning. Hun har sin faglige bakgrunn innenfor miljøteknikk/bærekraft, ledelse og investeringer, og var fra 2001 til 2015 ansatt i Storebrand med bærekraftige investeringer som hovedområde.

– Vi skal være en problemløser for kundene. Det kan ligge stor gevinst i effektiv ressursbruk og resirkulerte råvarer, både økonomisk og miljømessig. Men for å ta ut denne gevinsten er det nødvendig å tenke nytt – både i design, produksjon, logistikk og nedstrøm. Det gjenspeiles også i navnet REvise, som er sammensatt av RE og advise, og spiller på at vi må «tenke om igjen». Vi ser virkelig fram til å jobbe dedikert med å utvikle nye, sirkulære løsninger for kundene, sier Christine Tørklep i pressemeldingen.

På spørsmål fra Kretsløpet om ikke dette bare er å ta seg betalt for det hun hittil har gjort gratis for kundene har hun følgende svar: – Jeg har jobbet med store kunder i vel to år og har erfart en økende etterspørsel etter kompetanse og hjelp til utvikling av smartere løsninger. Det har vist seg vanskelig å jobbe dedikert med dette og samtidig drive daglig kundeoppfølging og delta i tidkrevende anbudsprosesser. Derfor er det et strategisk valg av konsernet å koble dette fra hverandre. Tørklep forteller også at hun foreløpig blir eneste ansatt i det nye selskapet, men vil hente inn kapasitet når det er nødvendig, både fra Norsk Gjenvinning og eksternt.