kretslopet-bladlogo-387-90

Quantafuel bygger anlegg i Danmark

Thomas TharaldsenThomas Steenbuch Tharaldsen kunne fortelle at de nå setter spaden i bakken og bygger et produksjonsanlegg i Skive kommune ved Limfjorden i Danmark.Selskapet Quantafuel, som altså arbeider med å produsere drivstoff fra plastavfall og biologisk materiale ved hjelp av en patentert katalysator, starter nå byggingen av et produksjonsanlegg i Danmark.

Det er i den nyetablerte næringsparken GreenLab i Skive kommune på Midt-Jylland at Quantafuel nå har startet grunnarbeid for sin produksjon. Her skal det danske avfallsselskapet Nomi4s etablere et avfallsmottak og den tyske energigiganten E.On vil sammen med lokale bønder etablere et biogassanlegg. Men først ut er altså Quantafuel, som vil investere 100 millioner kroner i anlegget.

Det var på et seminar om miljøteknologi i Miljødirektoratet at Thomas S. Tharaldsen, CCO i Quantafuel, orienterte om etableringen av dette anlegget, som skal omdanne inntil 60 tonn plastavfall pr dag til 45 000 liter diesel. Prosessen går ut på at plastavfallet varmes opp til 450 grader i en oksygenfri atmosfære og dermed blir til gass. Ved hjelp av den patenterte katalysatoren syntetiseres denne gassen til hydrokarbonkjeder med 10-20 karbonatomer, som skal bli til 750-800 liter ren syntetisk lavkarbon-diesel pr tonn plastavfall som puttes inn.

Tharaldsen sier at interessen for miljøvennlig drivstoff nå er meget stor fra nedstrømsaktørene i Europa, og spesielt for selskapets drivstoff som kan redusere plastforurensningen på land og i vann. Etableringen var planlagt å først skulle skje i Norge, men tilgang på plastavfall i større volumer ble en midlertidig flaskehals. På årets Enova-konferanse i januar presenterte direktør Kjetil Bøhn i Quantafuel planene for et slikt anlegg i Nes på Romerike. Tharaldsen sier til Kretsløpet at det fortsatt arbeides med dette, men at tilgangen på plastavfall, en miljøoffensiv kommunal sektor og finansieringsmulighetene gjorde det lettere å komme i gang i Danmark. Tharaldsen sier at Quantafuel også arbeider med å starte pilotproduksjon av bio-jetfuel basert på treflis og treavfall. Dette er støttet av Enova og selskapet samarbeider med luftfartsaktører med mål om oppstart rett etter jul. – Med et vellykket pilotprosjekt over 18 måneder håper vi å være i gang med bygging av et større anlegg i Norge for produksjon av biojetfuel til norsk luftfart, sier han.

På seminaret i Miljødirektoratet ble det også tatt opp at omdanning av plast til drivstoff er en form for kjemisk gjenvinning, som i dag ikke oppfyller EUs definisjon av materialgjenvinning. Dersom dette ikke endres vil det kunne begrense tilgangen på i hvert fall husholdningsplast til Quantafuels prosess.