kretslopet-bladlogo-387-90

Stadig vanskeligere å bli kvitt gjenvinningsplast

RPET TraysBlant fraksjonene som nå har negativ verdi er slike såkalte PET Trays. Og når de i tillegg er svarte er de vanskelige å identifisere i sorteringsanleggene.Det europeiske markedet oversvømmes av gjenvinningsplast og Grønt Punkt Norge må sende med mer penger for å bli kvitt emballasjeplasten som samles inn i Norge. Også mange helt rene fraksjoner har nå negativ verdi.

– Fallet i oljeprisen har gjort jomfruelig plast langt billigere. Og kineserne har gått fra å ta imot rundt 7 millioner tonn plastavfall årlig til nesten null. Også den nye emballasjeloven i Tyskland og de forventede høye EU-målene gjør at plastinnsamlingen øker. De europeiske gjenvinningsbedriftene kan velge og vrake i innsamlede fraksjoner og da kommer husholdningsplast langt ned på lista. Antallet tilbydere i vår siste anbudsrunde var halvert i forhold til tidligere. Vi har likevel klart å få avsetning på plasten vi samler inn fordi den har høy kvalitet, den går hovedsakelig til sortering og gjenvinning i Tyskland, sa Morten Hjorth-Johansen, controller i Grønt Punkt Norge, på selskapets kommunedag nylig.
Morten Hjorth JohansenMorten Hjorth-Johansen i Grønt Punkt Norge la ikke skjul på at de for tiden må strekke seg langt for å bli kvitt plastemballasjen som samles inn i Norge.– Men vi må betale en langt høyere gate fee enn tidligere, vi har eksempel på at prisen har økt fra 75 euro til 192 euro (p.t. 1857 kroner) pr tonn. – De eneste rene fraksjonene som nå har positiv pris er PE hardplast, PET-flasker og PP hardplast. PE-folie og PET Trays har negativ verdi og restfraksjonen mixed plastic har høy negativ verdi, sa Hjorth-Johansen.