kretslopet-bladlogo-387-90

Han kjøpte Norsk Gjenvinning for annen gang

Indahl3Private equity-gründeren Reynir Indahl har åpenbart ikke mistet troen på Norsk Gjenvinnings vekstpotensiale.Onsdag 20. desember ble det klart at det relativt nyetablerte fondet Summa Equity har kjøpt Norsk Gjenvinning. Og dette fondet ble etablert i fjor av blant andre Reynir Indahl. Han var partner og hjernen bak da equityfondet Altor kjøpte Norsk Gjenvinning fra franske Veolia i 2011. 


Kjøpesummen er ikke offentlig, men Dagens Næringsliv skriver at transaksjonen er på rundt 4,2 milliarder kroner, hvorav 148 millioner havner i lommene på rundt 90 ansatte med eierandel i Norsk Gjenvinning. Da Altor kjøpte både Veolia Miljø og Veidekke Gjenvinning og etablerte Norsk Gjenvinning på nytt i 2011 var prisen noe under 2,5 milliarder.


Indahl satt som styreleder i Norsk Gjenvinning fra oppkjøpet i 2011 til han forlot Altor. Han kjenner derfor selskapet godt og tror åpenbart at det fortsatt har potensiale. – Vi tror at dette kan bli et av de ledende selskapene i Norden. Norsk Gjenvinning har satset 200 millioner kroner årlig på å investere i forretningen, teknologi, automatisering og opplæring av ansatte. Det skal vi fortsette med. Og vi mener selskapet vil vokse så mye at det vil egne seg både for børsnotering og en strategisk kjøper når den tid kommer, sier Indahl til Dagens Næringsliv. Men noe comeback for Indahl som styreleder i Norsk Gjenvinning legges det ikke opp til. Av pressemeldingen på Summas hjemmesider framgår det at dagens styreleder Ole Enger vil fortsette i denne rollen også under det nye eierskapet.


Summa Equity er et nordisk oppkjøpsfond etablert i 2016 av Indahl, Christian Melby, Johannes Lien og to svenske partnere. Indahl eier 30 % av fondet, som er registrert i Sverige og har 11 ansatte på kontorer i Stockholm og Oslo. Fondet forvalter foreløpig 4,6 milliarder kroner og pengene kommer fra norske milliardærer, pensjonsfond, forsikringsselskaper og en rekke internasjonale fond. Fondet skal investere i bærekraftige nordiske bedrifter, som treffer trendene ressursutnyttelse, energieffektivisering, demografiske endringer og digitalisering, heter det. Innenfor avfall og gjenvinning eier Summa fra før det svenske selskapet Sortera. Det driver hovedsakelig med innsamling og behandling av BA-avfall, har 200 ansatte og en omsetning på rundt 600 millioner.