kretslopet-bladlogo-387-90

Emballasjeplasten inneholder mye forurensning

PlastrevisjonKvalitetsrevisjonen innebærer en grundig kontroll av den innsamlede plastemballasjen. Foto: Grønt Punkt NorgeGrønt Punkt Norge har publisert resultater fra sine kvalitetsrevisjoner av plastemballasje i 2018. De viser at resultatene varierer fra 1,5 % forurensning i Tinn til 36,6 % i plasten fra Reno-Vest.


Grønt Punkt Norge har satt konkrete krav til kvalitet, der målet er å ha mindre enn 5 % forurensing i plastemballasjen. Men det er langt igjen til dette er oppnådd, bare 3 av de 21 kommunene og interkommunale selskapene som fikk besøk klarte dette målet, og ved hele 12 av revisjonene ble det funnet en forurensingsgrad over 10%. Disse leverandørene har dermed fått trekk i støtten fra Grønt Punkt Norge, framgår det i nyhetsbrevet utsendt 23. januar.


Tilgriset plastemballasjePlastemballasje som er for dårlig rengjort utgjør en betydelig del av forurensningene som finnes under kvalitetsrevisjonene, Foto: Grønt Punkt Norge.Kvalitetssjef Petter Aaby Vebenstad i Grønt Punkt Norge forteller til Kretsløpet at det vektede landsgjennomsnittet basert på de siste revisjonene hos alle aktørene – altså ikke bare de som er revidert i 2018 – er at den innsamlede emballasjeplasten inneholder 10 % forurensning.
Det er annet restavfall som utgjør mesteparten av disse forurensningene, men også mat og altfor tilgriset plast utgjør en stor andel. – Vi finner alt fra sko, bleier og dyrekadaver i plastinnsamlingen. Dette viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre for å motivere og opplyse befolkningen om viktigheten av riktig kildesortering. Sørg for kontinuerlig veiledning og god informasjon til husholdninger, skoler og barnehager, underentreprenører og renovatører, og ikke minst internt i kommunen/IKS-et oppfordrer kvalitetssjefen.