kretslopet-bladlogo-387-90

Brannen gjorde begrenset skade

Gunstig vindretning og stor innsats fra både ansatte og brannvesen bidro til å avgrense brannen ved Groruddalen Miljøpark, skadene på landets største avfallsmottak ble derfor mindre enn det først så ut til.

Les mer …

– Tøft å nå EU-målene

– Andelen til materialgjenvinning har stått stille de siste årene. Det blir krevende å nå 50% i 2020 og vi har virkelig en lang vei å gå om vi skal klare det nylig vedtatte målet om 65% materialgjenvinning innen 2035, sa daglig leder Frode Syversen i Mepex på Avfall Norges frokostmøte nylig.

Les mer …

Lavere godtgjørelse for plastemballasje

– Vi har fått økte kostnader og forventer reduserte inntekter. Dette må dessverre reflekteres i vår godtgjørelse til kommunene som samler inn plast, sa kommunikasjonsrådgiver Gunnar Moen på Grønt Punkt Norges kommunedag.

Les mer …

Quantafuel bygger anlegg i Danmark

Selskapet Quantafuel, som altså arbeider med å produsere drivstoff fra plastavfall og biologisk materiale ved hjelp av en patentert katalysator, starter nå byggingen av et produksjonsanlegg i Danmark.

Les mer …

Robot mot restavfall

Avfallselskapet Carl F i Malmø tar imot og sorterer rundt 40 000 tonn BA-avfall og industriavfall årlig. Tidligere endte 40% av dette opp som brennbart restavfall, men etter at de installerte Sveriges første avfallssorteringsrobot er denne andelen redusert til 10%.

Les mer …

Storbrann hos Norsk Gjenvinning

Det brenner kraftig i Norsk Gjenvinnings avfallsanlegg på Haraldrud i Oslo, landets største avfallsmottak. Politi og brannvesen ble 8. mars kl 0940 varslet om voldsom brannutvikling i papirmottaket. Varme- og røykutviklingen er enorm og deler av bygningen har kollapset.

Les mer …

Han kjøpte Norsk Gjenvinning for annen gang

Onsdag 20. desember ble det klart at det relativt nyetablerte fondet Summa Equity har kjøpt Norsk Gjenvinning. Og dette fondet ble etablert i fjor av blant andre Reynir Indahl. Han var partner og hjernen bak da equityfondet Altor kjøpte Norsk Gjenvinning fra franske Veolia i 2011.

Les mer …

Stadig vanskeligere å bli kvitt gjenvinningsplast

Det europeiske markedet oversvømmes av gjenvinningsplast og Grønt Punkt Norge må sende med mer penger for å bli kvitt emballasjeplasten som samles inn i Norge. Også mange helt rene fraksjoner har nå negativ verdi.

Les mer …

Norsk Gjenvinning etablerer rådgivningsselskap

Stadig større behov for veiledning innenfor avfallshåndteringen og strengere krav til gjenvinning og sporbarhet er bakgrunnen for at Norsk Gjenvinning nå etablerer datterselskapet REvise AS, som skal ledes av Christine Tørklep.

Les mer …

Avfallsmengden fra husholdninger er stabil

Nye tall fra SSB viser at samlet avfallsmengde fra husholdningene i 2016 var 2,3 millioner tonn, omtrent det samme som de fire foregående årene. Andelen som gikk til materialgjenvinning var 38%, også dette er uendret fra året før.

Les mer …