kretslopet-bladlogo-387-90

Fortsatt kritisk avsetning for innsamlet plast

– I løpet av mine 15 år i bransjen har jeg aldri opplevd en så vanskelig avsetningssituasjon. Gate fee hos sorteringsanleggene er fordoblet og blir det verre nå må vi vurdere energiløsninger. Det sa Svein Erik Rødvik, leder for innsamling og gjenvinning i Grønt Punkt Norge på Avfall Norges gjenvinningsseminar.

Les mer …

Emballasjeplasten inneholder mye forurensning

Grønt Punkt Norge har publisert resultater fra sine kvalitetsrevisjoner av plastemballasje i 2018. De viser at resultatene varierer fra 1,5 % forurensning i Tinn til 36,6 % i plasten fra Reno-Vest.

Les mer …

– Plasten bør energigjenvinnes til miljøgiftene er faset ut

– Det er beregnet at det årlig sendes 32 tonn Bisfenol A og 35 tonn bromerte flammehemmere til gjenvinning i Norge. Skal disse stoffene havne i barneklær og barneleker? Fram til vi har klart å bli kvitt de miljøgiftige tilsetningsstoffene bør plasten energigjenvinnes, sa seniorspesialist Hans Peter H. Arp ved NGI på årets miljøgiftkonferanse.

Les mer …

– Plastkrisa gir muligheter

– Kanskje blir vi nå nødt til å sende noe mer innsamlet plast til forbrenning i en overgangsperiode. Men det sjokket som importstoppen i Kina har vært, vil sammen med de nye EU-målene og økende fokus på forsøpling få fart på plastgjenvinningen i Europa og sørge for langt bedre løsninger i framtida, spår Peter Sundt.

Les mer …

Hydro vil gjenvinne elbil-batterier

På årets Grønn Konkurransekraftdag 5. mars presenterte Christian Rosenkilde fra Norsk Hydro selskapets prosjekt for gjenvinning av litiumbatterier. – Nye EU-krav og Norges posisjon på elbil-markedet gjør at vi tror dette kan bli et interessant forretningsområde, sa han.

Les mer …

Ville se hvor bilene ender

Samferdselsminister Jon Georg Dale inviterte seg selv til Stena Recyclings anlegg i Skien. Her fikk han se hvordan et fragmenteringsverk med 3000 Hk raskt kan forvandle bilvrak og komplekst jern til ny råvare. – Dette er med på å redusere miljøavtrykket fra biltrafikken så mye som mulig, sa statsråden.

Les mer …

Stor interesse for Plastløftet

Mer enn 100 emballasjebrukere møtte fram da Grønt Punkt Norge arrangerte frokostseminar om sitt nye initiativ Plastløftet 15. januar. Viljen til å redusere både bruken og miljøkonsekvensene av plast er nå stor også hos internasjonale leverandører.

Les mer …

Like mye avfall fra tjenesteytende næringer som fra husholdningene

Etter et år med nullvekst var det igjen vekst i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer i 2017. Økningen er på 3 prosent, eller 70 000 tonn, og denne veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen. Dette medfører at det nå genereres like mye avfall i de tjenesteytende næringene som i husholdningene.

Les mer …