kretslopet-bladlogo-387-90

Emballasjeplasten inneholder mye forurensning

Grønt Punkt Norge har publisert resultater fra sine kvalitetsrevisjoner av plastemballasje i 2018. De viser at resultatene varierer fra 1,5 % forurensning i Tinn til 36,6 % i plasten fra Reno-Vest.

Les mer …

– Plasten bør energigjenvinnes til miljøgiftene er faset ut

– Det er beregnet at det årlig sendes 32 tonn Bisfenol A og 35 tonn bromerte flammehemmere til gjenvinning i Norge. Skal disse stoffene havne i barneklær og barneleker? Fram til vi har klart å bli kvitt de miljøgiftige tilsetningsstoffene bør plasten energigjenvinnes, sa seniorspesialist Hans Peter H. Arp ved NGI på årets miljøgiftkonferanse.

Les mer …

– Plastkrisa gir muligheter

– Kanskje blir vi nå nødt til å sende noe mer innsamlet plast til forbrenning i en overgangsperiode. Men det sjokket som importstoppen i Kina har vært, vil sammen med de nye EU-målene og økende fokus på forsøpling få fart på plastgjenvinningen i Europa og sørge for langt bedre løsninger i framtida, spår Peter Sundt.

Les mer …

MNA vil bygge nytt avfallsanlegg rett ved Namsos

Styret i Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) foreslår å bygge et helt nytt avfallsanlegg til 150 millioner kroner på Spillum rett utenfor Namsos. Representantskapet, der de 13 eierkommunene sitter, skal ta stilling til forslaget 1. november.

Les mer …

Mange avfallsbranner i sommervarmen

Forrige gang vi hadde en varm, tørr sommer var i 2014, da brant det heftig ved mange avfalls- og gjenvinningsanlegg. Dessverre er situasjonen den samme etter årets rekordvarme sommer.

Les mer …

Stor interesse for Plastløftet

Mer enn 100 emballasjebrukere møtte fram da Grønt Punkt Norge arrangerte frokostseminar om sitt nye initiativ Plastløftet 15. januar. Viljen til å redusere både bruken og miljøkonsekvensene av plast er nå stor også hos internasjonale leverandører.

Les mer …

Like mye avfall fra tjenesteytende næringer som fra husholdningene

Etter et år med nullvekst var det igjen vekst i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer i 2017. Økningen er på 3 prosent, eller 70 000 tonn, og denne veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen. Dette medfører at det nå genereres like mye avfall i de tjenesteytende næringene som i husholdningene.

Les mer …

Sorteringsanlegget i Stavanger tar form

Sentralsorteringsanlegget på Forus begynner å finne sin form og skal etter planen sortere det første avfallet allerede i oktober. Men det er foreløpig uvisst hvor mye av plasten som anlegget skal utsortere som kan materialgjenvinnes.

Les mer …

Avfallsmengdene litt ned, materialgjenvinningen litt opp

SSB har nylig presentert korrigerte tall for mengden husholdningsavfall i 2017. Her framgår det at total avfallsmengde er redusert med 1,0 prosent fra 2016. På grunn av befolkningsveksten er reduksjonen pr innbygger 1,7 prosent og hver av oss genererte 426 kg husholdningsavfall i fjor. Andelen som ble levert til materialgjenvinning krabbet for første gang på ti år litt oppover og var i fjor 39 prosent.

Les mer …