kretslopet-bladlogo-387-90

Ny nordisk rapport viser klimagevinst av resirkulering

KompostrankerResirkulering av avfall gir positiv miljøeffekt. Det viser en ny rapport publisert av Nordisk Ministerråd. Av de undersøkte fraksjonene er effekten størst ved gjenvinning av aluminium og minst ved kompostering av våtorganisk avfall.

Les mer …

– Norge henger etter på gjenbruk av bildeler

Pressede bilvrakBellona og Norges Biloppsamleres Forening vil få norske myndigheter til å følge EUs miljøregler for gjenbruk av bildeler. Organisasjonene er oppgitt over at flere hundre tusen bildeler av god kvalitet går til spille hvert år.

Les mer …

Mye klin hos ROAF

Romerike Avfallsforedling sitt sentralsorteringsanlegg har nå vært i drift et drøyt år. Blant erfaringene er at renhold og vedlikehold av anlegget er adskillig mer krevende enn forutsatt. – Vi har måttet øke bemanningen på anlegget fra 4 til 6, sier Tom Roger Fossum, fungerende direktør i ROAF.

Les mer …

– Økt utsortering vil stabilisere mengden restavfall

Befolkningsvekst og økt avfallsgenerering pr innbygger sannsynliggjør en fortsatt vekst i avfallsmengdene i årene framover. Men det er også et stort potensiale for økt utsortering av gjenvinnbart materiale fra restavfallet. Frode Syversen i Mepex mener derfor det er mulig å holde restavfallsmengden omtrent stabil på dagens nivå.

Les mer …

Mer fjernvarme totalt og større andel fra avfallsforbrenning

Hafslund 1 Fjernvarme rorlegging JBNye tall fra SSB viser at produksjonen av fjernvarme i landet økte fra 4,7 TWh i 2012, til nesten 5,3 TWh i 2013. Andelen av dette som kommer fra avfallsforbrenning økte også, til 42,9%, slik at fjernvarmeproduksjon basert på avfall økte fra snaue 2 TWh i 2012 til 2,27 i 2013, en økning på 13,5%.

Les mer …

Ny avtale for glass- og metallemballasje

Glasslagring SUM Etter langvarige forhandlinger er det nå enighet om en ny avtale mellom Syklus og kommunene om godtgjørelse for innsamlet glass- og metallemballasje. Den inneholder økt pris pr tonn og dekning av transportkostnader.

Les mer …

Vil ha forskriftsfestet krav til utsortering

Norsk Industri, Avfall Norge, Miljøstiftelsen Bellona og Norges Naturvernforbund sendte før jul sammen et brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Her ber organisasjonene om at det innføres et forskriftskrav om at resirkulerbart avfall skal sorteres ut før energiutnyttelse av restavfall.

Les mer …

– Vil gi økt deponering av gjenvinnbare fraksjoner

thumb TangsveenFrode Tangsveen er daglig leder for Gips Recycling Norge, som tar imot og behandler gipsavfall slik at det kan materialgjenvinnes til nye gipsplater. Han er kritisk til fjerningen av deponiavgiften og ikke minst til den unisone jubelen dette har vakt i avfalls-Norge.

Les mer …

Kretsløp Follo skrinlegges

Flytdiagram for Kretsløp FolloPå et ekstraordinært møte 17. september vedtok styret i Follo Ren enstemmig å stoppe arbeidet med å etablere et sorterings- og gjenvinningsanlegg i Vestby. Styret har også stilt sine plasser til disposisjon.

Les mer …