kretslopet-bladlogo-387-90

– Økt utsortering vil stabilisere mengden restavfall

Befolkningsvekst og økt avfallsgenerering pr innbygger sannsynliggjør en fortsatt vekst i avfallsmengdene i årene framover. Men det er også et stort potensiale for økt utsortering av gjenvinnbart materiale fra restavfallet. Frode Syversen i Mepex mener derfor det er mulig å holde restavfallsmengden omtrent stabil på dagens nivå.

Les mer …

Mer fjernvarme totalt og større andel fra avfallsforbrenning

Hafslund 1 Fjernvarme rorlegging JBNye tall fra SSB viser at produksjonen av fjernvarme i landet økte fra 4,7 TWh i 2012, til nesten 5,3 TWh i 2013. Andelen av dette som kommer fra avfallsforbrenning økte også, til 42,9%, slik at fjernvarmeproduksjon basert på avfall økte fra snaue 2 TWh i 2012 til 2,27 i 2013, en økning på 13,5%.

Les mer …

Mindre gjenvinning av emballasje

Diagram, emballasjegjenvinningI 2013 oppstod 535 000 tonn emballasjeavfall i Norge – en økning på 3,7% siden 2012. Men samtidig gikk en lavere andel av emballasjeavfallet vårt til gjenvinning i fjor og for enkelte emballasjetyper ble ikke de nasjonale målene nådd.

Les mer …

Gjenvinningsstasjon på hjul

Mobil gjenvinninsstasjon 3 AKI sommer gjennomfører Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap et prøveprosjekt med mobil gjenvinningsstasjon. Målet er å gi et bedre tilbud til de som bor langt unna en gjenvinningsstasjon, og å unngå overfylte hyttekonteinere.

Les mer …

Ren returplast fra Norge

Clas Oetting AKLitt rusk er det i returplasten fra Norge, men sammenlignet med husholdningsplast fra andre land i Europa er den av god kvalitet. Kvalitet og forutsigbarhet i leveransen er viktig for de som skal gjenvinne plasten.

Les mer …

– Vil gi økt deponering av gjenvinnbare fraksjoner

thumb TangsveenFrode Tangsveen er daglig leder for Gips Recycling Norge, som tar imot og behandler gipsavfall slik at det kan materialgjenvinnes til nye gipsplater. Han er kritisk til fjerningen av deponiavgiften og ikke minst til den unisone jubelen dette har vakt i avfalls-Norge.

Les mer …

Kretsløp Follo skrinlegges

Flytdiagram for Kretsløp FolloPå et ekstraordinært møte 17. september vedtok styret i Follo Ren enstemmig å stoppe arbeidet med å etablere et sorterings- og gjenvinningsanlegg i Vestby. Styret har også stilt sine plasser til disposisjon.

Les mer …

Mer avfall totalt og større andel til forbrenning

Forbrenningsbilde

SSB har allerede lagt fram avfallsregnskapet for 2012, og her framgår det at den totale avfallsmengden har økt med 8% fra 2011 til 2012. Totalt ble det generert nær 10,7 millioner tonn, det høyeste tallet SSB noen gang har registrert.

Les mer …

Vil ha mer plast fra gjenvinningsstasjonene

Svein RødvikI likhet med myndighetene ønsker Grønt Punkt Norge å få mer plast til materialgjenvinning. – Vi tilbyr nå gratis henting av blandet plast fra gjenvinningsstasjonene dersom disse samtidig etablerer EPS-innsamling og markedsfører denne, sier Svein Erik Rødvik, leder for innsamling og gjenvinning i Grønt Punkt.

Les mer …