kretslopet-bladlogo-387-90

Mer avfall totalt og større andel til forbrenning

Forbrenningsbilde

SSB har allerede lagt fram avfallsregnskapet for 2012, og her framgår det at den totale avfallsmengden har økt med 8% fra 2011 til 2012. Totalt ble det generert nær 10,7 millioner tonn, det høyeste tallet SSB noen gang har registrert.

Les mer …

Vil ha mer plast fra gjenvinningsstasjonene

Svein RødvikI likhet med myndighetene ønsker Grønt Punkt Norge å få mer plast til materialgjenvinning. – Vi tilbyr nå gratis henting av blandet plast fra gjenvinningsstasjonene dersom disse samtidig etablerer EPS-innsamling og markedsfører denne, sier Svein Erik Rødvik, leder for innsamling og gjenvinning i Grønt Punkt.

Les mer …

Sentralsorteringen i gang på Romerike

Avfall på vei innFor første gang på nesten 30 år er et sentralsorteringsanlegg for husholdningsavfall satt i drift her i landet. Og direktør Øivind Brevik i Romerike Avfallsforedling (ROAF) synes anlegget på Skedsmo allerede fungerer over all forventning.

Les mer …

Lodder ut søpla

Renovasjonsselskapet Iris Salten har i et års tid tilbudt sine følgere på Facebook å delta i trekningen av brukbare gjenstander funnet i det innleverte avfallet.

Les mer …

Gjenvinningsstasjon på hjul

Mobil gjenvinninsstasjon 3 AKI sommer gjennomfører Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap et prøveprosjekt med mobil gjenvinningsstasjon. Målet er å gi et bedre tilbud til de som bor langt unna en gjenvinningsstasjon, og å unngå overfylte hyttekonteinere.

Les mer …

Ren returplast fra Norge

Clas Oetting AKLitt rusk er det i returplasten fra Norge, men sammenlignet med husholdningsplast fra andre land i Europa er den av god kvalitet. Kvalitet og forutsigbarhet i leveransen er viktig for de som skal gjenvinne plasten.

Les mer …

Lite av verdi i gamle deponier


Råstoffsituasjonen i Europa har gitt økt interesse for å gjenvinne avfallet i gamle deponier, såkalt Landfill mining. Her i landet er det ny bruk av arealet som har utløst de utgravningsprosjektene som er gjennomført. Disse viser at de gamle deponiene slett ikke inneholder ressurser nok til å finansiere en slik operasjon.

Les mer …

Konkurransetilsynet foreslo monopol

KJ Sunnevåg smiler 2Tilhørernepå Avfall Norges gjenvinningsseminar kløp seg i armen da Kjell Jostein Sunnevåg i Konkurransetilsynet mente det burde vurderes å satse på bare ett returselskap som sørger for innsamling og gjenvinning av EE-avfall. – Noen ganger er samarbeid bra, sa Sunnevåg.

Les mer …

Bioaske - avfall eller ressurs?

Aske Janka Dibdiakova2 AKMesteparten av asken fra biobrenselanlegg leveres i dag på deponi. Men må det være slik? Kan vi ikke bare kjøre den tilbake til skogen slik man gjør i Sverige og Finland?

Les mer …