kretslopet-bladlogo-387-90

Lite av verdi i gamle deponier


Råstoffsituasjonen i Europa har gitt økt interesse for å gjenvinne avfallet i gamle deponier, såkalt Landfill mining. Her i landet er det ny bruk av arealet som har utløst de utgravningsprosjektene som er gjennomført. Disse viser at de gamle deponiene slett ikke inneholder ressurser nok til å finansiere en slik operasjon.

Les mer …

Konkurransetilsynet foreslo monopol

KJ Sunnevåg smiler 2Tilhørernepå Avfall Norges gjenvinningsseminar kløp seg i armen da Kjell Jostein Sunnevåg i Konkurransetilsynet mente det burde vurderes å satse på bare ett returselskap som sørger for innsamling og gjenvinning av EE-avfall. – Noen ganger er samarbeid bra, sa Sunnevåg.

Les mer …

Bioaske - avfall eller ressurs?

Aske Janka Dibdiakova2 AKMesteparten av asken fra biobrenselanlegg leveres i dag på deponi. Men må det være slik? Kan vi ikke bare kjøre den tilbake til skogen slik man gjør i Sverige og Finland?

Les mer …

Produsentansvar i utvikling - får vi europeiske retningslinjer?

2013-6-haakon-jentoftEU-kommisjonen foreslår viktige prinsipper for bruk av produsentansvar i Europa. Avklaring av ansvar og roller, inkludering av kostnader, konkurranse og åpenhet skal sikre at produsentansvaret videreutvikles som virkemiddel for å nå ambisiøse avfallsmålsettinger.

Av Håkon Jentoft, Renovasjonsetaten, Oslo kommune.

Les mer …

Bedre liv med brukte tekstiler?

India mottar brukte tekstiler til gjenvinning fra hele den vestlige verden. I denne reportasjen gis det et bilde av denne virksomheten. Den gir også innsikt i noen prosjekter som Humana People to People har i India for å gi folk et bedre liv – finansiert av norsk tekstilinnsamling.

Les mer …

Sentralsorteringen i gang på Romerike

Avfall på vei innFor første gang på nesten 30 år er et sentralsorteringsanlegg for husholdningsavfall satt i drift her i landet. Og direktør Øivind Brevik i Romerike Avfallsforedling (ROAF) synes anlegget på Skedsmo allerede fungerer over all forventning.

Les mer …

Lodder ut søpla

Renovasjonsselskapet Iris Salten har i et års tid tilbudt sine følgere på Facebook å delta i trekningen av brukbare gjenstander funnet i det innleverte avfallet.

Les mer …

Ny strømproduksjon på gammelt deponi

gassmotorI likhet med mange andre deponier har Yggeset i Asker hatt et oppsamlingssystem for deponigass som etter hvert fungerte dårlig. Men i motsetning til de fleste andre har Asker kommune gjort noe med det. Anlegget er oppgradert og nå produserer fem små stirlingmotorer strøm og varme basert på metangassen fra det nedlagte deponiet.

Les mer …

Mer av verdi i finknust slagg

2013-6-Mjelstad-MiljoAllerede i 2008 ble det etablert et anlegg for gjenvinning av metall fra forbrenningsslagget i Bergen. Dette har fungert godt, men har ikke separert ut metall fra finfraksjonen under 8 mm. Nå er det installert et nytt trinn som behandler denne fraksjonen spesielt, mye av de mest verdifulle metallene er nemlig å finne her.

Les mer …

En enorm rivejobb

2013-5-follumDet er 140 års industrihistorie som nå jevnes med jorden på Follum fabrikker ved Hønefoss. Industribygg med en grunnflate på hele 36 000 m² skal rives i løpet av et år – og forhåpentligvis gi plass til ny industri.

Les mer …