kretslopet-bladlogo-387-90

Avfallspyramiden for barnetrinnet klar

2013-5-avfallspyramiden– Og så kom det en hval, svær som en trailer og begynte å kose med båten. Alex Rosén sparte ikke på konfekten da han fortalt elevene om sine seilturer i polhavet.LOOP Miljøskoles nye opplegg for barnetrinnet ble lansert i ROAFs nye administrasjonsbygg - for øvrig et passivhus – i slutten av august. Og dersom reaksjonene fra klasse 4A på Vesterskaun skole i Sørum er representative er dette et opplegg som treffer barna hjemme.

Les mer i utgave 5-2013.

Flere vil ta fagprøve i gjenvinningsfaget

2013-5-fagprovePraksiskandidater til gjenvinningsfaget på samling hos MEF.Gjenvinningsfaget er et relativt nytt fag, og veldig mange av utøverne i bransjen mangler denne formelle kompetansen. Men kravene til dokumentert kompetanse øker og mange erfarne medarbeidere melder seg på kurs for å avlegge fagprøven som praksiskandidater. Kretsløpet besøkte nettopp et slikt kurs i regi av MEF.

Les mer i utgave 5-2013.