kretslopet-bladlogo-387-90

Kompostering og deponi uten problemer

Da Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) ble etablert i 2006 var det mange uløste problemer. I dag er selskapet et veldrevet, middels stort avfallsselskap med god økonomi, som abonnentene er vel tilfreds med. Her drives rankekompostering og deponi, men direktør Gro Staveland er opptatt av at selskapet ikke tråkker i bedet til de mange næringsavfallsaktørene i denne aktive regionen.

Les mer …

Avfallspyramiden for barnetrinnet klar

2013-5-avfallspyramiden– Og så kom det en hval, svær som en trailer og begynte å kose med båten. Alex Rosén sparte ikke på konfekten da han fortalt elevene om sine seilturer i polhavet.LOOP Miljøskoles nye opplegg for barnetrinnet ble lansert i ROAFs nye administrasjonsbygg - for øvrig et passivhus – i slutten av august. Og dersom reaksjonene fra klasse 4A på Vesterskaun skole i Sørum er representative er dette et opplegg som treffer barna hjemme.

Les mer i utgave 5-2013.

Oljeeventyrets endestasjon

På AF Miljøbase Vats er den 68 mål store asfalterte plassen nå fylt opp med plattformunderstell og produksjonsmoduler fra blant annet Ekofisk, til sammen 30 000 tonn. Ilandføringen av de tunge konstruksjonene må på grunn av værforholdene skje på sommerstid, men i løpet av noen måneder har gedigne sakser og rivemaskiner delt alle de massive konstruksjonene ned til gjenvinnbare enheter.

Les mer …

Flere vil ta fagprøve i gjenvinningsfaget

2013-5-fagprovePraksiskandidater til gjenvinningsfaget på samling hos MEF.Gjenvinningsfaget er et relativt nytt fag, og veldig mange av utøverne i bransjen mangler denne formelle kompetansen. Men kravene til dokumentert kompetanse øker og mange erfarne medarbeidere melder seg på kurs for å avlegge fagprøven som praksiskandidater. Kretsløpet besøkte nettopp et slikt kurs i regi av MEF.

Les mer i utgave 5-2013.