kretslopet-bladlogo-387-90

Overdriver vi problemet med plast i havet?

– Vi må slutte å snakke om "søppeløya" i Stillehavet og at det vil være mer plast enn fisk i havet i 2050. Det er misvisende og savner dekning. Men problemet er likevel stort, og jeg tror at anslaget på at det havner 15 tonn plast i havet hvert minutt trolig er for lavt, sa Kjersti Busch på Handelens Miljøfonds frokostarrangement nylig.

Les mer …

Slik kan Norge kildesortere

Avfall Norge og LOOP setter nå i gang prosjektet «Slik kan Norge kildesortere». Målet er å harmonisere kildesorteringen over hele landet og ikke minst utvikle felles symboler for de ulike fraksjonene. Ambisjonen er at et slikt felles farge- og piktogramsystem skal være klart innen 1. februar neste år.

Les mer …

Intimkonserter for strandryddere

Norske artister har gjennom initiativet CleanSounds en unik mulighet til å gi sitt bidrag i forbindelse med opprydding på strendene. Og strandrydderne kan få en opplevelse for livet.

Les mer …

Handelens Miljøfond skal dele ut 20 millioner mot plastforsøpling

Handelens Miljøfond, som altså samler inn 50 øre for hver bærepose som brukes i landet, lyser nå ut inntil 20 millioner i støtte til prosjekter som reduserer plastforsøpling. – I denne første utlysningen vil prosjekter som rydder opp i eller forebygger forsøpling bli prioritert, sier den nytilsatte daglige lederen for fondet, Rasmus Hansson.

Les mer …

Ny konkurs i renovasjonsbransjen

Renovasjonsselskapet Retur AS har innstilt driften og gått til skifteretten. Selskapet, som er 50 % eid av Ragn-Sells hadde i fjor renovasjonen i 21 kommuner med til sammen 338 000 innbyggere, blant disse de 10 Vesar-kommunene i Vestfold. Men da de ikke fikk forlenget denne kontrakten og ble sittende med 20 ganske nye biler uten oppgaver var det slutt.

Les mer …

Første tildeling sprengte rammene

Det var planlagt å dele ut 20 millioner kroner fra Handelens Miljøfond i første tildelingsrunde, men søkerne var så mange og så gode at fondet har økt tildelingen med ytterligere 10 millioner. Det var 189 søkere som ønsket støtte til sitt initiativ for å redusere plastforsøpling, og 73 av dem har fått tommel opp.

Les mer …

Ny nordisk innsamlingsgigant

NordRen og det spanske avfallskonsernet Urbaser SA slår sammen sine virksomheter i Norden og danner selskapet Urbaser Nordic. Det nye selskapet vil ha rundt tusen ansatte på 550 kjøretøy og få en omsetning på rundt 1,2 milliarder kroner. Og hovedkontor på Sørum.

Les mer …

Fengsel og millionbot for Enger

Tidligere Veireno-sjef og -eier Johnny Enger ble i Follo tingrett dømt til fengsel i 15 måneder for mer enn tusen brudd på arbeidsmiljøloven i Vestfold og Oslo. Og Veirenos morselskap VT-gruppen ble idømt en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner. Dommen blir anket.

Les mer …