kretslopet-bladlogo-387-90

Hva koster egentlig kildesorteringen?

Med utgangspunkt i tallene fra Avfall Norges renovasjonsbenchmarking fra 2012 har Energidata beregnet hva det koster de kommunale avfallsselskapene å samle inn og behandle de ulike gjenvinningsfraksjonene. Rapporten avdekker store variasjoner, og spesielt henteordninger for plast gir høye kostnader pr tonn.

Analysen er basert på data fra 23 regionale renovasjonsvirksomheter som til sammen betjente 2,24 millioner innbyggere i 2011. Dette utgjør alle virksomheter som deltok i Renovasjonsbenchmarking 2012 (RBM). Gruppen består av mange større enheter, et godt utvalg av de mellomstore og noen få mindre enheter. Alle typer områder fra det sentrale Østlandet via Vestlandet til Nord-Norge er representert. Men gruppen er ikke tilfeldig utvalgt, den består av de virksomhetene som var såpass opptatt av sine prestasjoner at de prioriterte tid og ressurser for å få dem målt gjennom å delta i RBM 2012.

Les hele artikkelen i utgave 6-2013.