kretslopet-bladlogo-387-90

Gratis henting av grovavfall i Stavanger


Meissner3 2– Flere husholdninger uten bil og stadig større omløpshastighet på møbler og innredning gjør grovavfallshenting til en svært aktuell løsning, mener Rudolf Meissner, fagsjef for renovasjon i Stavanger. Bare 60 % av husstandene i Stavanger har besøkt gjenvinningsstasjonen i løpet av det siste året. – Det blir faktisk stadig flere som ikke har egen bil. Vi vil gi også dem et godt tilbud og tilbyr gratis henting av grovavfall inntil tre ganger i året, sier Rudolf Meissner, fagsjef for renovasjon i byen.

Han presenterte opplegget og bakgrunnen for det på Avfall Norges gjenvinningsseminar i Tromsø. – Gjenvinningsstasjonen på Forus har 130 000 besøk i året og trafikkavviklingen er et problem. Vi har derfor vurdert etablering av en ny gjenvinningsstasjon, men kostnadene ved etablering og drift er betydelige. Ved å etablere en henteordning kan vi kanskje redusere trafikken og i tillegg gi et godt tilbud til abonnenter uten bil, forklarte Meissner.

Ikke bygningsavfall
Tilbudet er altså at man ved å registrere sitt behov på nettsiden hentavfall.no kan få hentet mellom 0,5 og 3 kubikkmeter grovavfall gratis inntil tre ganger i året. Visse begrensninger er det, bygningsavfall, hageavfall (har egen ordning), døde dyr, stein og jord eller vanlig husholdningsavfall omfattes ikke av ordningen. Men møbler og løsøre, brune- og hvitevarer, sykler og sportsutstyr inngår. – Ved registrering kommer det opp tre alternative hentedatoer og abonnenten må velge en av disse. Det må også oppgis hva slags avfall det dreier seg om, vi henter nemlig restavfall til forbrenning med komprimatorbil, mens saker til ombruk eller materialgjenvinning hentes med skapbil. Ønsker man det kan man få en SMS-påminnelse to dager før henting og avfallet må settes ut kvelden før eller tidlig om morgenen hentedagen.

Rettferdig ordning
Denne ordningen har eksistert i halve Stavanger i 2013 og ble fra nyttår utvidet til å gjelde hele byen. Sandnes vil følge på med samme opplegg fra august. – Vi har hatt 4300 hentinger i 2013 og får nå en kapasitet på rundt 10 000 hentinger årlig. Vi er naturligvis ikke i stand til å levere en slik tjeneste gratis dersom alle bruker den, men dersom 20 % gjør seg nytte av den i løpet av et år, vil det belaste renovasjonsgebyret med rundt 120 kroner. Det er «rettferdig» i forhold til gjenvinningsstasjonene som altså heller ikke alle bruker, sa Meissner. Han mente den reelle kostnaden pr. henteoppdrag lå på rundt 450 kroner. – Vi begynte med 30 hentinger pr. dag, men det ble for lange dager for renovatørene så nå har vi gått ned til 27 henteoppdrag pr. dag, forklarte Meissner.

For lite til gjenvinning
På gjenvinningsstasjonene i Stavanger og Sandnes må det betales 100 kr pr. m³, noe Meissner mente dekket ca. en tredel av de reelle kostnadene pr. besøk. Meissner var for øvrig ikke fornøyd med gjenvinningsprosenten for det hentede grovavfallet. – I fjor hentet vi 377 tonn som gikk til forbrenning og 154 tonn til ombruk/gjenvinning. Jeg tror sjåførene har det for travelt når de kommer med avfallet til gjenvinningsstasjonen. Målet må være å få halvparten til gjenvinning, sa Rudolf Meissner.