kretslopet-bladlogo-387-90

Kommunene er lei av returselskapene

FirerbandenFra venstre Vebjørn Eilertsen, ERP Norway, Thor Christian Wiig Svendsen, Elsirk, Gunnar Murvold RENAS og Stig Ervik, Elretur. Karene smiler, men må konstatere at de ikke har klart å gjøre kommunene særlig glade.Kommuner og avfallsselskaper er lei av at EE-avfall blir stående uavhentet og at de ikke får kostnadsdekning for jobben de gjør med dette avfallet. Nå går mange kommuner ut og ber om anbud fra de ulike returselskapene og vil ha kontrakter med sanksjonsmuligheter dersom avfallet ikke blir hentet.

Utfordringene rundt EE-avfallet var et hovedtema på Avfall Norges gjenvinningsseminar i Tromsø og alle de fire såkalt landsdekkende selskapene innledet. Flere påpekte at dagens krav til henting av alle produktgrupper over hele landet var vanskelig å oppfylle.
Trygve Berdal er daglig leder i Hamos Forvaltning IKS, et avfallsselskap som omfatter ni kommuner i Sør-Trøndelag og to i Møre og Romsdal. Han fortalte at alle midt-Norges 99 kommuner nå har gått samlet ut og bedt om anbud på henting av EE-avfall. – De siste årene har vist at dagens organisering medfører uforutsigbarhet og fordyrende håndtering av EE-avfallet for kommunene. Returselskapene hevder de har oppfylt sine innsamlingsforpliktelser og vil derfor ikke hente enkelte typer avfall, et problem som gjerne forsterker seg mot slutten av året. Kommunene er også langt fra å få dekket kostnadene ved håndtering av dette avfallet. Vi vil nå ha et system der returselskapene inngår langsiktige kontrakter med kommunene, etter forutgående tilbudskonkurranser utlyst av kommunene. Da vil returselskapene være avtalemessig forpliktet til å hente alt avfall i regionen og kommunen har sanksjonsmuligheter dersom kontrakten ikke oppfylles. På denne måten vil de nasjonale målene kunne nås på en samfunnsmessig effektiv måte, sa Berdal. Også IVAR-kommunene i Stavanger-regionen og Oslo gjennomfører nå en lignende anbudsrunde.

Les mer i Kretsløpets papirutgave 2-2014