kretslopet-bladlogo-387-90

Sigdal billigst, Porsanger dyrest


Forsidebilde 6-2008Foreningen Norsk Familieøkonomi har nettopp publisert sin såkalte kommuneundersøkelse, med oversikt over offentlige avgifter og gebyrer i samtlige norske kommuner. Her framgår det at renovasjonsgebyret varierer fra 753 kroner i Sigdal til 4687 kroner pr år i Porsanger.

Renovasjonsgebyret er i denne sammenheng definert som «den hyppigst forekommende sats for en standardbolig på 120 m²». Her er Sigdal i Buskerud i særklasse billigst med sine 753 kroner årlig, fulgt av Nord-Fron i Oppland med 1344 kroner og Marker i Østfold med 1500. I den andre enden av lista ligger altså Porsanger med sine 4687 kroner, fulgt av andre kommuner i Finnmark.
Det er for øvrig liten sammenheng mellom renovasjonsgebyret og den totale avgiftsbelastningen for en huseier. Eksempelvis kommer Sigdal langt ned på lista på grunn av et vann- og avløpsgebyr på 6461 kroner, mens Nord-Fron har eiendomsskatt på 3090 kroner for en 120 m2 enebolig. Lista over hvor det totalt sett er billigst å være huseier toppes av rogalandskommunene Sola, Klepp og Hå. Disse har alle et renovasjonsgebyr på rundt 2000 kroner. Hele undersøkelsen finnes på www.norskfamilie.no