kretslopet-bladlogo-387-90

Kommunene vil ha bedre betalt


Kjell Håkon HelgesenDirektør Kjell Håkon Helgesen i Syklus håper og tror at de vil komme til enighet med kommunene om nye avtaler for leveranser av glass- og metallemballasje.

Kommunene vil ha bedre betalt

Kommunene er lite fornøyd med betalingen returselskapene tilbyr for de utsorterte fraksjonene. Blant annet har enkelte kommuner nektet å fornye avtalene om leveranser av glass og metall, og over nyttår starter nye forhandlinger mellom Avfall Norge og Syklus.

Som noen vil huske endte forrige runde med slike forhandlinger med brudd sommeren 2013. Glass- og metallinnsamlingen har likevel fortsatt, Syklus sendte ut et tilbud til kommunene der godtgjørelsen er 400 kroner pr tonn, økende til 420 kroner i 2015 og til 440 kroner i 2016. I tillegg tilbys en transportstøtte på 50 kroner pr tonn til Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er denne større, 207 kroner pr tonn i Nordland, 393 kroner pr tonn i Troms og 484 kroner pr tonn i Finnmark.
Kontrakten ledsages av en kvalitetsveileder, der det på forsiden står at den er utarbeidet i samarbeid med Avfall Norge. Siden innholdet i den var en del av forhandlingene som ble brutt har dette også vakt irritasjon. Her framgår det blant annet at objekter større enn 160 mm i diameter medfører trekk, det samme gjør nedknusing av flaskene. Dersom densiteten i materialet er større enn 450 kg pr m³ medfører det 25% reduksjon av prisen, om densiteten er større enn 550 kg pr m³ kan leveranse avvises. Det samme gjelder dersom lasset inneholder mer enn 1 kg sand, grus eller betongrester. Ved avvisning blir forsendelsen restavfall og leverandøren må dekke alle kostnader til videretransport og levering.
Direktør Kjell Håkon Helgesen i Syklus ønsker verken å dramatisere situasjonen eller tjuvstarte forhandlingene i Kretsløpet. Han konstaterer at kommunene fortsetter å levere glass- og metallemballasje som tidligere og at mange også har inngått avtale direkte med Syklus. – At det er diskusjon om betingelsene er bare naturlig og ikke noe nytt. Forhåpentligvis kommer vi fram til en løsning som både vi og kommune-Norge kan leve med. Og kvaliteten på inngående vare er avgjørende for at vi skal klare å produsere noe av verdi av disse fraksjonene. Det er bra at vi har et gjenvinningsanlegg for glass- og metallemballasje i Norge og slipper å sende disse fraksjonene til utlandet for behandling, sier Helgesen.

Les mer i Kretsløpets papirutgave som kommer rundt 12.desember.