kretslopet-bladlogo-387-90

Elretur vil ta hånd om emballasjen også

Stig Ervik– Elreturs medlemmer er lei av å betale vederlag for større emballasjemengder enn de faktisk bruker, sier direktør Stig Ervik i Elretur.

– Etter resultatløs dialog med Grønt Punkt Norge vil vi selv nå ta produsentansvaret for innsamling og gjenvinning av emballasjen for våre kunder. Det vil gi riktig pris for våre medlemmer, sier Stig Ervik, direktør i Elretur.

Ervik forteller at bransjen, importører og produsenter av EE-produkter i lengre tid har vært misfornøyde med vederlagene de må betale til Grønt Punkt Norge (GPN) for bruk av emballasje. Derfor fikk Elretur i oppgave fra bransjeforeningen Elektronikkbransjen å se på sjablongen for EE-produkter.
– Vi har kunder som reagerer på at emballasjevederlaget er like stort eller til og med større enn miljøgebyret for selve produktet, sier han. Misnøyen dreier seg ikke bare om størrelsen på emballasjevederlagene til GPN (for tiden 115 øre pr kg for plast og 37 øre pr kg for kartong), men sjablongen som benyttes for å regne ut emballasjemengden, sier Ervik.
– Grønt Punkt Norge bruker en seks år gammel sjablong, og både produktene og emballasjen har endret seg mye siden da. Vi har nedlagt mye arbeid og involvert en tredjepart i å veie emballasjen på en stor mengde EE-produkter det siste halvåret. Dette har avslørt at det er betydelige feil i emballasjemengdene som i dag benyttes av Grønt Punkt på EE-produkter. Dette har vi har tatt opp med Grønt Punkt Norge. Vi har også tilbudt vårt materiale for utarbeidelse av en ny og riktigere sjablong, men har ikke møtt interesse for dialog. Derfor tilbyr vi nå alle våre medlemmer at vi kan ta hånd om emballasjen for dem, i tillegg til batteriene og EE-produktene vi allerede ivaretar for kundene våre. Produsentansvaret for emballasje er en frivillig ordning i Norge, men det er mange som ønsker å ta sitt miljø- og samfunnsansvar – og bidra i en ordning hvor også emballasje samles inn og gjenvinnes, sier Ervik.
Ordningen sjøsettes allerede fra årsskiftet og Ervik oppfordrer Elretur-medlemmer som har avtale med GPN om å fristille seg fra disse så raskt som mulig, for å kunne sammenligne med Elreturs kommende tilbud. Så vidt Kretsløpet forstår dreier det seg om 3-400 selskaper, som i dag betaler 4-5 millioner kroner til sammen i emballasjevederlag. – De som ikke har tegnet en avtale anmoder vi om å avvente et tilbud fra Elretur. Vi vil ha et tilbud på plass til alle som ønsker det fra januar 2015, sier Ervik som tror denne nyordningen vil kunne få med mange som i dag ikke har avtale med GPN.


– Håper på like vilkår


– Jeg håper Elretur får de samme forpliktelser som oss slik at konkurranse kan skje på like vilkår, sier direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge når Kretsløpet ber om en kommentar til Elreturs avgjørelse. For øvrig viser hun til pressemeldingen gjengitt under.


Grønt Punkt Norge AS ble i forrige uke kjent med at Elretur ønsker å etablere eget produsentansvarssystem for emballasje, og at de oppfordrer sine medlemmer å si opp avtalen med Grønt Punkt. Frem til i høst hadde alle EE-selskapene samarbeidsavtale med Grønt Punkt, noe som sikret enkel rapportering av emballasjen. Denne avtalen har Elretur nå sagt opp, mens RENAS, ERP Norway og Elsirk fortsetter samarbeidet.
Grønt Punkts retursystem tar ansvar for all emballasje som havner både i næringsliv og hos forbruker. Grønt Punkts retursystem er landsdekkende. For de avfallstypene Grønt Punkt drifter, hentes husholdningsavfallet fritt opplastet over hele landet. Grønt Punkt oppfyller de forpliktelser et forsvarlig produsentansvarssystem har i tillegg, som optimeringsarbeid, kommunikasjonsaktiviteter og holdningsskapende arbeid på skoler og i barnehager.
Siden Elretur ikke har sitt retursystem for emballasje klart, er det uvisst hvordan det vil tilfredsstille kriteriene for lovlig bruk av Grønt Punkt-symbolet. I samarbeid med våre advokater og i dialog med våre søsterselskaper i Europa vil vi, så snart Elreturs system er skissert, avgjøre om vilkårene for bruk av Grønt Punkt-symbolet er oppfylt.
I pressemeldingen fra Elretur får man forståelse av at det har vært prøvd å komme til en enighet om avtale. Beregningsmetodikken til Grønt Punkt har alltid være åpen, og alle interesserte medlemmer har vært invitert til samarbeid for å rette opp unøyaktigheter. Noen av Elreturs kunder ønsket ikke et slik samarbeid, og valgte heller å utvikle en egen beregning. Grønt Punkt har ikke fått innsikt i dette beregningsgrunnlaget. Et samarbeid om riktigst mulig grunnlag for medlemmer/kunder i alle EE-selskapene har dermed ikke vært mulig å oppnå. Grønt Punkt beklager dette da vi har som ufravikelig verdi at alle medlemmer skal behandles likt.