kretslopet-bladlogo-387-90

Elretur kjøpte konkurrenten Elsirk

Stig Ervik– Med dette oppkjøpet samler vi de beste kreftene i bransjen i et selskap. Det er bra for miljøet, sier Stig Ervik fornøyd.Rett før jul ble det klart at Elretur overtar det konkurrerende returselskapet Elsirk fra RagnSells. Dermed øker Elreturs markedsandel for EE-avfall fra rundt 23 til nærmere 30 prosent, dersom Konkurransetilsynet ikke har innvendinger mot oppkjøpet.

Direktør Stig Ervik i Elretur sier til Kretsløpet at økt kvantum naturligvis gir stordriftsfordeler, men at det også er viktig å få RagnSells inn som ny leverandør på innsamling av EE-avfall. – Våre største kostnader er på logistikk, så det er viktig å opprettholde konkurransen her, sier Ervig. Oppkjøpet er ikke Elreturs første, i 2012 ble returselskapet Eurovironment overtatt fra Norsk Gjenvinning.
– Avtalen om overtagelse ble inngått rett før jul og dersom ikke Konkurransetilsynet gir uttrykk for betenkeligheter innen 25. januar vil selskapsendringen gjøres gjeldende fra årsskiftet, sier Ervik. Og som vanlig ved slike transaksjoner er det hemmelig hvilken pengesum som har skiftet eier ved oppkjøpet.