kretslopet-bladlogo-387-90

Storsatsing på gjenvinningsstasjoner

Lyngås gjenvinningsstasjonI Lier har den tradisjonsrike Lyngåsbanen, der Martin Skanche feiret sine mange triumfer, nå blitt omdisponert til en gjenvinningsstasjon. Her kan 50-60 000 besøkende i året sortere sitt avfall under tak. Foto: Katrine Lunke, Apeland.Avfallsmengden som hentes hos husholdningene har stabilisert seg, i storbyene har den til og med falt de siste årene. Det er på gjenvinningsstasjonene økningen skjer og rundt om i landet brukes store ressurser på å oppgradere dette tilbudet. Og på å få etablert adgangskontroll og en rettferdig finansiering.

På de fleste gjenvinningsstasjoner i landet er det fortsatt slik at hvem som helst kan komme anonymt og kvitte seg med ubegrensede mengder avfall vederlagsfritt – dersom det ikke åpenbart dreier seg om næringsavfall. Men stadig flere kommuner og IKS'er ønsker å endre på dette. Derfor var adgangskontroll og betalingsordninger viktige temaer på Avfall Norges gjenvinningsseminar.

Mye juks
Driften av gjenvinningsstasjonene finansieres stort sett gjennom renovasjonsgebyret og næringsdrivende skal dermed betale for levering. Men uten adgangskontroll er dette vanskelig å få til i praksis. I Oslo kommer for eksempel bare 5% av leveransene fra næringskunder, mens i nabokommunen Bærum – en av ytterst få som krever lik betaling både fra husholdning og næring – er andelen 27%. Og når hver prosent økning av betalingsandelen i Oslo representerer to millioner kroner er det ikke vanskelig å forstå at man vil ha et bedre system.
Samtidig er det mange steder en klar politisk holdning om at levering av avfall skal være billig og enkelt. For selv om problemet er mindre enn før, øker risikoen for forsøpling dersom det er tungvint og dyrt å levere til godkjent mottak. Spesielt der avstandene er store er dette et moment som fortsatt må med i vurderingen.
Johan RemmenJohan Remmen fortalte at RfD har opplevd nær en fordobling av avfallsmengden til gjenvinningsstasjonene i løpet av de siste ti årene – og økt gjenvinningsandel på dette avfal

Fordobling i Drammensregionen
Johan Remmen, daglig leder for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), fortalte at mens mengden som hentes hos husholdningene har ligget stabilt på rundt 45 000 tonn de siste ti årene er mengden innlevert på gjenvinningsstasjonene nær fordoblet, fra 34 000 til 64 000 tonn. Remmen har en klar marsjordre fra politikerne i sine syv eierkommuner om at det skal være en moderne gjenvinningsstasjon i hver enkelt av dem og at levering skal være gratis for abonnentene. – Vi er midt i gjennomføringen av et investeringsprogram på over 400 millioner kroner, sa han. Flaggskipet så langt er en ny stasjon i Lier til 85 millioner kroner. I Røyken er det åpnet en noe mindre utgave til 59 millioner kroner. – Disse er finansiert over gebyret, men viser seg å være rene magneter på næringsdrivende, sukket Remmen. Som tidligere omtalt i Kretsløpet har RfD bestemt seg for et opplegg der kundene selv oppgir om de er privat- eller næringskunder, ved å trykke på grønn eller rød knapp på en automat ved inngangen. Men dette er foreløpig ikke satt i drift, verken på nye eller gamle gjenvinningsstasjoner.

Mer om gjenvinningsstasjoner i Kretsløpets papirutgave nr 2-2016