kretslopet-bladlogo-387-90

Sensorer sørger for korrekt tømming og fulle lass

Figur sensorregistreringSensorene registrerer fyllingsgraden i kontainerne og sender beskjed om tømmebehov når nivået overstiger 80%De ni returpunktene i Halden kommune er utstyrt med sensorer som forteller når de er fulle og behøver tømming. Snart vil dette systemet også innføres på felleskontainere i hytteområder, informasjonen vil også bli tilgjengelig for publikum via en app.

Halden kommune og Høgskolen i Østfold har lenge samarbeidet om et prosjekt for å eliminere unødvendig kjøring og sørge for at tømming skjer til riktig tid. Kåre Edvardsen, fagkoordinator for renovasjon i kommunen, sier til Kretsløpet at det ligger et betydelig innsparingspotensial i dette. – I større byer er det påvist at tømmekostnadene kan halveres. Vi tror ikke det er mulig for oss, men 30-40% reduksjon av kostnadene for innsamling fra returpunktene kan være realistisk. I dette ligger det naturligvis også en miljøgevinst i form av redusert drivstofforbruk, sier han.
Høgskolen i Østfold har bistått kommunen, ikke bare gjennom evaluering av leverandører, men også ved utvikling av en mobilapp som gir oppdatert informasjon om fyllenivået på byens returpunkter rett i lomma på hver enkelt innbygger. Denne appen lanseres både til Android og iPhone i løpet av sommeren og skal etter planen vises på utstillingen ved årets avfallskonferanse i Tromsø.

Kåre EdvardsenKåre Edvardsen, fagkoordinator for renovasjon i Halden kommune, mener avfallsbransjen har mye å hente på å ta i bruk ny og smartere teknologi.Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 3-2016.