kretslopet-bladlogo-387-90

– Nærmer oss en normalsituasjon

Pål SommernesDirektør Pål A. Sommernes i Oslo kommune Renovasjonsetaten mener avfallsinnsamlingen i Oslo er i ferd med å normalisere seg etter noen krevende innkjøringsuker.Direktør Pål A. Sommernes beklager problemene uavhentet avfall har påført alle berørte abonnenter. Men sier antallet klager nå har falt kraftig og at han regner med å være tilbake i en såkalt normalsituasjon i løpet av neste uke.

Det såkalte aktørskiftet i Oslo, altså at Veireno overtok innsamlingen i hele Oslo fra 3. oktober, har ikke gått smertefritt. Mange har opplevd at det ikke har blitt hentet avfall på mer enn to uker, og Renovasjonsetaten har mottatt tusenvis av klager. – At det oppstår noe problemer ved skifte av innsamlingsaktør må man regne med. Men de siste ukene har vært krevende og dersom innsamlingen ikke fungerer når det vi har definert som innkjøringsperioden er over, hjemler kontrakten dagbøter, sier Sommernes.

Men han understreker at Renovasjonsetaten og Veireno samarbeider tett for å redusere ulempene for abonnentene. – Vi har daglige driftsmøter med Veireno der det legges fram skriftlige rapporter, vi følger også opp med egne kontroller. Det har vært kjørt inn avfall alle de siste helgene og det er etablert et eget team for oppfølging av såkalte flergangsklagere. Målet er at klager skal effektueres i løpet av 48 timer. Men fortsatt er det noen få abonnenter som ikke har fått hentet avfallet sitt i oktober og det beklager vi på det sterkeste, sier Sommernes.

Jonny EngerDaglig leder Jonny Enger i Veireno sier han var forberedt på innkjøringsproblemer, men ikke på det kraftige trykket fra mediene.Daglig leder og eier Jonny Enger i Veireno sier, midt i den fjerde uka etter oppstart, at restavfallshentingen nå er oppe og går i alle de fire områdene Oslo er inndelt i. Når det gjelder papirhentingen, som bare skjer hver fjerde uke, tar det nok litt lengre tid før sjåførene blir kjent på rutene, sier han til Kretsløpet. - At det ville bli innkjøringsproblemer når alle rutene ble lagt om og alt utstyret var nytt er som forventet. Heldigvis har vi mange dyktige folk som har stått på, og 85 av de 130 renovatørene våre har samlet inn avfall i Oslo før vi overtok. Jeg var kanskje litt mindre forberedt på mediepresset dette avstedkom. Men vi beklager de ulempene abonnentene har blitt påført og gjør det vi kan for å rette opp avvik, sier Enger.