kretslopet-bladlogo-387-90

– Mange årsaker til problemene

Jonny EngerJonny Enger, direktør i VT-gruppen, ser nå lysere på tilværelsen etter et par tøffe måneder.Etter åtte uker må Jonny Enger, direktør i VT gruppen der Veireno er en del, konstatere at oppstarten med avfallsinnsamling i hele Oslo har vært en krevende øvelse.

En flom av klager på manglende tømming, negative avisoppslag, krav om flere biler og dagmulkter har vært hverdagen for Jonny Enger etter at Veireno overtok avfallsinnsamlingen i Oslo 3. oktober. Men etter åtte uker er situasjonen i ferd med å normalisere seg og klagefrekvensen er nede på 1/10 av hva den var de første ukene.
– Restavfallsinnsamlingen er nå i godt gjenge, men vi har fortsatt et etterslep på papir. Siden dette bare skal hentes hver 4. uke tar det litt lenger tid å komme i gjenge. Men her er vår innkjøringsperiode definert til ut året, sier Enger.
– Undervurderte dere oppgaven og regnet helt feil?
– Nei, men vi har opplevd litt ulike problemer som til sammen har slått uheldig ut. Og oppgaven var jo stor, innsamlingen hos 12% av landets befolkning ble lagt om samtidig. Og overgangen til å kjøre to skift førte til at alle de 409 rutene var nye. Ingen har tidligere gjort noe tilsvarende, og jeg skjønner nå hvorfor. Vi har også hatt lag som ikke har fungert optimalt og en del uforutsette tekniske problemer, f.eks. har to helt nye biler skjært seg. Vi hadde også lagt opp til en del doble ruter, med rundt 800 tømminger og der et nytt skift skulle overta kl 14. Men vi må innse at dette ikke gir det rette insitamentet til det første skiftet og vi splitter nå opp disse rutene, slik at hvert skift har et definert antall tømminger.
– Dere kan umulig tjene penger på dette anbudet i 2016?
– Nei, det er riktig, de siste ukene har vært en likviditetsøvelse. Men om vi fordeler oppstartskostnadene på hele kontraktsperioden er de ikke avskrekkende. Og nå fokuserer vi på det positive, nesten ingen av renovatørene har sluttet, produksjonen er slik den skal være og det etterslepet som fortsatt finnes skal vi raskt hente inn.