kretslopet-bladlogo-387-90

Sarpsborg får landets første elektriske avfallsbiler

Elektrisk avfallsbilSarpsborg kommune har gjennomført anbudskonkurranse på innsamling av husholdningsavfall. Den ble vunnet av Norsk Gjenvinning Renovasjon, som i oktober neste år vil ta i bruk to helelektriske biler til innsamlingen i sentrum av byen.

Avtalen som ble inngått 5. desember gjelder i fem år fra høsten 2017. Norsk Gjenvinning samler inn i Sarpsborg også i dag, men den nye avtalen krever en fullstendig fornyelse av bilparken, som i dag går på diesel. I tillegg til de to elektriske bilene vil de seks andre bilene som skal hente avfall i Sarpsborg gå på biogass. Sarpsborg kommune valgte i anbudet å vektlegge pris med bare 40 prosent, mens miljø og kvalitet ble vektlagt hele 60 prosent.
– Slik har kommunen utfordret leverandørene til å finne mer miljøvennlige løsninger enn hva som er vanlig i norske kommuner i dag. Vi ønsket en best mulig total løsning både miljømessig og kostnadsmessig. Ved å utlyse en konkurranse hvor den som tømmer avfallsbeholderne også får ansvaret for den videre behandlingen har vi sikret den beste løsningen totalt sett, sier teamleder avfall og renovasjon Svein-Erik Svendsen i Sarpsborg kommune.
UndertegningAvtalen ble signert 5. desember av Marianne Knudsen fra Sarpsborg kommune og Jørgen Nikolai Pettersen fra Norsk Gjenvinning.Norsk Gjenvinning Renovasjon vil overta eierskapet til avfallet i det de henter det og selskapet vil i stor grad håndtere dette lokalt. Etter henting vil restavfallet blir levert til energigjenvinning på Borregaard, mens plastemballasje og papiravfall blir sortert ved Norsk Gjenvinnings anlegg i Sarpsborg, heter det i pressemeldingen fra Sarpsborg kommune. Her framgår det at Norsk Gjenvinning også var best på pris av de fire aktørene som ga tilbud.
– Vi gir ros til Sarpsborg kommune som valgte en bærekraftig løsning fremfor å bare vektlegge pris i tildelingskriteriene, sier Jørgen Nikolai Pettersen, adm. dir. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS. – Nå håper vi at flere kommuner følger etter og ser at det er mulig. Med disse bilene vil vi bidra til å redusere utslippene i Sarpsborg sentrum. I tillegg er erfaringen at støy fra renovasjonsbiler er det største problemet i sentrumsnære strøk. Med elektriske biler vil støynivået reduseres betraktelig, sier han.
Kontrakten inneholder også opsjoner som gir Sarpsborg kommune muligheten til å inkludere innsamling av matavfall og glass- og metallemballasje på husstandsnivå. I tillegg inngår en opsjon som gjør at kontrakten kan utvides til å gjelde innsamling i Rakkestad kommune. Kontrakten starter opp 1. oktober 2017 og varer frem til 30. september 2022 med opsjon for 1+1 år forlenging.