kretslopet-bladlogo-387-90

Mye uavklart om returordning for fritidsbåter

Kasserte båterBudsjettforliket inneholder en tilskuddsordning for innsamling og gjenvinning av slike farkoster. Men ingenting om hvordan den skal fungere.Budsjettavtalen som det endelig ble enighet om 3. desember innebærer at det skal innføres en returordning for fritidsbåter i løpet av 2017. Men hvordan dette skal gjøres er det foreløpig ingen som vet.

Budsjettavtalen som ble publisert etter at enigheten ble oppnådd inneholder en eneste setning om ordningen, som omtales som "Tilskudd for vraking av fritidsbåter": Gis som en betaling for avhending til godkjent retursted på 15 000 kroner.
I tillegg til denne håpløse formuleringen framgår det av de publiserte tallene til budsjettavtalen at bevilgningen til posten Tiltak mot marin forsøpling på Klima- og miljødepartementets (KLD) budsjett ble økt med 20 millioner kroner, til 35 mill. I Regjeringens opprinnelige budsjettforslag heter det at disse midlene skal brukes til opprydning. Hovudfokus skal vere på strandsona, inkludert opprydding av herrelause, kasserte fritidsbåtar, står det blant annet i KLD's budsjettproposisjon.
Som tidligere omtalt publiserte Miljødirektoratet i august et forslag om en gebyrfinansiert returordning for fritidsbåter større enn 5,5 meter. Alle båteiere skal dermed være med å finansiere miljøriktig håndtering av kasserte fritidsbåter. Men skal dette fungere må det innføres et obligatorisk småbåtregister, og noe slikt finnes det ikke spor av verken i budsjettforslaget som ble presentert i oktober eller i avtalen fra 3. desember.
Det finnes altså mange ubesvarte spørsmål og bladet Båtliv har forsøkt å spørre politisk rådgiver Jens Frølich Holte i KLD om vrakpantordningen skal gjennomføres med eller uten obligatorisk småbåtregister, uten å få svar på det:
– Utgangspunktet vårt er at den skal innføres i 2017. Formålet er å redusere antallet fritidsbåter som ligger henslengt i naturen og sikre forsvarlig håndtering av utrangerte båter, er svaret fra Frølich Holte i en e-post, der det ellers vises til Miljødirektoratets utredning.
– I det videre arbeidet vil vi ta utgangspunkt i dette faglige grunnlaget, sier Frølich Holte.
Nå er det ikke bare båter som tilgodesees med vrakpant i budsjettforliket. Det innføres også en vrakpant på campingvogner, bobiler og lastebiler på hele 8.250 kroner, samt på mopeder og motorsykler med 1000 kroner. Til dette bevilges det hele 330 ekstra millioner.