kretslopet-bladlogo-387-90

Nok en renovatør går på biogass

Sirkula og RenoNorden ved biogass fyllestasjonGrethe Olsbye og Christian Lie tror overgangen til ny renovatør skal gå bra og gleder seg til å få de nye biogassbilene ut på veiene. Bak fra venstre: John Christensen og Stanislav Stoychev fra RenoNorden og Oddvar Fauske og Karine Bogsti fra Sirkula.Det nye året starter med ny renovatør, nytt drivstoff og ny fyllestasjon for Sirkula. Og med nye hentetidskalendere for innbyggerne på Hedemarken.

Etter anbudsrunde i vår er det nå RenoNorden som skal hente husholdningsavfallet i Sirkulas område. Selskapet har drøyt 40 prosent markedsandel på landsbasis og hadde blant annet renovasjonen i Oslo sammen med Norsk Gjenvinning fram til Veireno tok over der i oktober. Det er dermed et rutinert selskap som nå kommer til å betjene de 66 rutene i Hedemarks-kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.
– De har gjort dette før, så de vet hva de må passe på. Og med utgangspunkt i hva som har skjedd andre steder, har vi forhørt oss om hvordan de ser for seg å løse ulike utfordringer, så vi føler oss rimelig trygge på at dette skal gå bra. Bilene skal ikke kjøres i doble skift, så de har den fleksibiliteten at de kan holde på til de blir ferdige med ruta si på riktig dag, forteller administrerende direktør i Sirkula, Grethe Olsbye.
Leder for innsamling og kundekontakt i Sirkula, Christian Lie, tror RenoNordens folk kommer til å bruke en måned eller to på å komme ned på den kjøretida som vil bli normalen, men også han mener at avfallet vil bli tømt på riktig dag.
Nytt er det også at avfallshentingen i dette området nå vil bli drevet på biogass. Gassen kommer fra Mjøsanlegget på Lillehammer, som Sirkula, tidligere Hias, har levert matavfall til siden 2001, og fra avløpsrenseanlegget til Hias i Stange. AGA forhandler gassen og leverer den på kontainerflak på den nye fyllestasjonen som Sirkula har fått bygget på Gålåsholmen utenfor Hamar.
– Dette er den første fyllestasjonen for biogass i Hedmark, opplyser kommunikasjonsrådgiver Karine Bogsti. Og innen januar er omme skal det være mulig for alle med et biogassdrevet kjøretøy å fylle opp tanken på en egen pumpe med bankkortterminal der.
Sirkula IKS ble skilt ut som eget selskap fra Hias IKS i mars i år, og har fortsatt å bruke de gamle renovasjonsbilene fram til nå. Men fra 2. januar kommer 13 flunkende nye og blanke, gule, biogassdrevne biler med Sirkulas profilering på ut på veiene. – Vi blir jo litt stolte, og gleder oss veldig! sier Olsbye.
Ny innsamlingsordning med henting av flere fraksjoner hjemme hos den enkelte ble innført i september. For innbyggerne blir det derfor ikke annet nytt å venne seg til nå enn at avfallet kan bli hentet på en annen ukedag enn tidligere.

Les mer i Kretsløpet nr 1 2017